Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 mars 2021

UEF 2021

Skogspolitiken i Europa drar åt snaran kring skogsindustrin. Kommunikationen i Bryssel har ändrat vägar nu under covid på så sätt att lobbyarbete sker via videoseminarier i hundratal, vid sidan av digitala enkäter från EU-kommissionen.

Känslan är inte bra kring detta nya läge. UEF har basunerat ut behovet av samordning kring skogsfrågorna och efterlyst ett nytt ekonomiskt system för ekosystemtjänsterna. Det har i alla fall slagit igenom i de nyhetsbrev och annat som går ut kring skogsfrågor. Så, visst kan vi säga att vi har påverkan ändå i denna underliga tid.

2021 är kongressår för UEF och ny styrelse ska väljas. I september hoppas vi kunna mötas i Frankrike och staka ut framtiden för UEF. Sverige kommer finnas med i arbetet.

Mårten Gustafsson