Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 4 april 2022

UEF 2022

Året 2022 har börjat ganska lugnt för UEF och de uppdrag vi har i näringspolitiken. Beslutsfattarna i Europa har annat att tänka på i dagsläget än skogsfrågor.

Biodiversitets- och skogsstrategierna är lagda och ”implementering pågår”. Hemma i Sverige har implementeringen tagit sig uttryck i fågeldirektivet. I andra länder jobbar man mer med hållbart skogsbruk och kanske lite åt ”close to nature” som det heter. En tredjedel av medlemsländerna inom EU vill förkasta strategierna och låta skogen vara nationell angelägenhet. Kanske får det effekt, men det lär dröja med tanke på det krig som råder i vår närhet. Bryssel hanterar däremot virkesfrågor för fullt. Rundvirke och sågade varor från konfliktzonen klassas i princip som illegala. I förlängningen om bio- och skogsstrategierna genomförs fullt ut, beräknar den europeiska sågverksföreningen att timmerförsörjningen kan minska uppemot 40% i ”worst case”. Det blir spännande tider. Vi i UEF samverkar med Statsskogarna och privatskogsägarnas organisationer kring året 2022 och räknar med att samla kommissionsfolk och parlamentariker i höst kring våra hjärtefrågor om de ekosystemtjänster som förväntas från skogarna, och hur de ska finansieras. Fortsättning följer ...

Mårten Gustafsson