Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 13 mars 2023

UEF biter sig fast i Bryssel

SSF är medlemmar i Union of European Forester, UEF, som är en intresseförening för skogstjänstemän inom Europa.

Föreningen har 23 medlemsorganisationer i 19 länder med totalt ca 50 000 medlemmar.

Hemsida: http://european-foresters.org

Skogen sorterar under tre direktorat i kommissionen: miljö, industri och jordbruk. UEF har representation i alla de rådgivande expertgrupper/dialoggrupper som finns att delta i. Nyligen avvecklades dialoggruppen under jordbruksdirektoratet för att starta upp en annan. UEF har fått plats i den och vi håller våra positioner.


Mårten Gustafsson, UEF delegat i Bryssel