Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 juni 2021

UEF och arbetet med näringspolitiken

Vi bevakar våra positioner genom flera kanaler där vi finns representerade.

Dom tyngsta uppdragen är i:

  • UNECE – FN’s skogsorgan som bl.a. arrangerar ministerkonferenserna kring skog och miljömål. UEF-Union of European Forsters representerad av Tomasz Markiewic, Polen
  • Civil dialog group on forestry som samlar samtliga intressenter i samhället som berörs av skog under jordbruksdepartementet inom EU kommissionen UEF representeras av Michel Diemer, Tyskland
  • Expert group on forestbased industry skogsindustrins referensgrupp i EU kommissionen, UEF representeras av Mårten Gustafsson, Sverige
  • Forest communicators network UNECE/FAO, UEF representeras av Tomas Baschny, Österrike
  • Green Jobs Europe, UEF representeras av Ilpo Puputti, Finland

Vi lobbar för ett aktivt brukande av skogen och för en omställning till fossilfritt samhälle där skogsindustrin och bioenergisektorn utgör viktiga delar.

Vägen är just nu allt annat än rak. Igår var det möte i expertgruppen för skogsindustrin och UEF fanns med genom undertecknad. En ny industristrategi är nästan klar för det som berör skogen, men häpnadsväckande nog är inte råvaruförsörjningen från skogen med i den. Trots hela branschen påtryckningar om att det sitter ihop.

Ingen vågar lägga vantarna på bestämmanderätten över skogstillgångarna, men alla går samtidigt ”som katt kring het gröt” för att önska tjänster ur skogens olika värden. Vi fortsätter på alla nivåer att lobba för ett aktivt brukande av skogarna, även fortsättningsvis.


Mårten Gustafsson