Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 11 juni 2020

UEF

Europa-arbetet finner nya former. De nätverk som vi verkar i ligger nere till stora delar. Europapolitiken i skogsfrågor under det nya EU-parlamentet höll som bäst att växa fram innan corona.

På agendan fanns avvägningen mellan brukande och skyddande av skog. Nu är det mesta uppskjutet. Arbetsgruppen för skog under jordbruksdepartementet inom EU-kommissionen kommer ha ett videomöte nu i juni där UEF deltar.

FN-organet för skogsfrågor UNECE har kallat till möte i Kina med samma tema. Där är utgångsläget att länderna ska underteckna kraftiga ökningar i skyddet av skogar, men det är framflyttat i väntan på att världen ska börja rulla. Vi i UEF har undertecknat ett väl avvägt ”position paper” i frågan. Det ligger väl i linje med vårt svenska tänk med ganska omfattande brukande och ett uthålligt uttag av nyttigheter ur skogen. Den svåra europafrågan blir vad ett uthålligt skogsbruk är.

Fortsättning följer i höst ...

Mårten Gustafsson