Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2022

Union of European Foresters

De finska skogliga organisationerna Meto och LOIMU hade i år ansvaret för att arrangera det i ordningen 24:e Governing Council Meeting. Mötet hölls i Tuusula utanför Helsingfors den 9–12 juni och vi var förlagda på hotell Gustavelund.

Vi var 24 tillresta delegater från 10 av medlemsländerna. Vi saknade flera delegater som normalt brukar delta men det ska nog tillskrivas att inbjudan kom väldigt sent och att några därför inte hade möjlighet att komma.

Den 9 juni var för alla delegater inresedag så därför hålls det den dagen inga möten där delegater är med, däremot håller presidiet sammanträde. Eftersom majoriteten av oss som deltar endast träffas vid just det här tillfället varje år så går det åt mycket tid till att hälsa på varandra och att lyssna av hur det är i respektive länder. Tilläggas ska att eftersom jag nu deltagit rätt många år så känner jag också de flesta av delegaterna. Det känns viktigt att vi har kontinuitet på deltagandet för det tar ett antal år att lära sig om våra olikheter i hur vi ser på skogen och hur jag kan presentera vår syn på ett sätt som andra kan förstå.

Dag 2 den 10:e juni bussades vi till Haltia, det Finska kulturcentrat i Nuuksio Nationalpark. Där hade Meto och LOIMU arrangerat ett seminarium i ämnet ”The four pillars in sustainable forestry, economic and social pillars in focus” rakt översatt ”De fyra pelarna i hållbart skogsbruk, ekonomiska och sociala pelare i fokus”.

Man ser idag skogsbruket med flera värden som grund. De fyra pelarna är idag det Ekonomiska målet, det Ekologiska målet, det Sociala målet och det Mänskliga målet.

Det var flera finska namnkunniga föredragare som presenterade sin syn utifrån frågeställningen. Petri Sarvamaa, Ledamot i Europaparlamentet, pratade om vilket förhållningssätt och arbetssätt vi måste ha för att kunna påverka i Bryssel. Kristina Vuopala, kommunikationschef inom Metsähallitus, pratade om hur vi kan kommunicera för att få förståelse bland allmänhet. Karolina Niemi, Chef för skogsindustrin och tidigare EU parlamentariker pratade om vikten av närvaro i Bryssel och arbetet med att påverka NGO’s och olika intressentgrupper. Alla föredrag väldigt intressanta och jag tar nog med mig att Finland är mycket mer närvarande i EU i skogsfrågor än vad Sverige är, tyvärr.

När vi återvänt till Gustavelund så tog sedvanligt ”Governing Council Meeting” vid med genomgång av det gångna året från presidiet. UEF ska vara med och påverka i Bryssel och UEF har deltagit i alla möten de varit inbjudna till men eftersom det pågått pandemi så har fler än 90% av mötena skett digitalt. Det är en svaghet för en organisation som vår eftersom det då är mycket svårare att kunna påverka och att ha dialog. Inom presidiet ser man fram emot att ha fysiska möten igen.

Dag 3 den 11 juni. Skogsdag med besök på förmiddagen ute i Ruotsinkylä Research Forest. Ett område som används för att utbilda skolungdomar i nyttan av skogen. Att jämföra med Svenska Skogen i Skolan kan man säga men mycket mer organiserat. I Finland har man tydligt program i vad man ska lära sig i skolan om nyttan av skogen. Det beror givetvis på att skogen har ännu större vikt i Finland och är landets ekonomiskt viktigaste näring. Intressant besök som anordnades av Finnish Forest Association.

Eftermiddagen ägnades hos en entreprenör som kör åt Metsä Group. Metsä Group är den största organisationen i Finland för privata skogsägare och har ca 100 000 skogsägare anslutna till sig. Vi fick en mycket hängiven och intressant presentation av deras arbete av Jani Riisanen, produktionsledare och Ragnar Höckerstedt, motsvarande våra skogsvårdskonsulenter. Det visade sig att den här punkten fick väldigt stort intresse från delegaterna ute i Europa. De imponerades framförallt över hur digitala vi är i Norden men även över hur stor prestation vi klarar av med enbart en person i en maskin. Det blev rätt mycket jämförande av avverkningskostnader där de faktiskt undrade flera gånger om vi verkligen räknar rätt och om vi verkligen har med alla kostnader. Det nordiska sättet är effektivt!

Vi gjorde några ytterligare besök av historisk karaktär, bland annat till Lottamuseet innan vi återvände till Gustavelund efter en lång och mycket varm dag.

På kvällen blev det avskedsmiddag ute med grillning eftersom Finland visade upp riktigt bra sommarväder. Under avtackningen räcktes UEF’s flagga över till mig eftersom Sverige och SSF står som värd för nästa års GCM. Vi kommer att hålla till i Färna och hoppas givetvis på bra uppslutning och intressanta föredrag och bra väder. Vi satt sen och pratade och såg solen gå ner i horisonten bakom Tusby träsk innan vi till slut skiljdes åt för att sova.

Thomas Esbjörnsson