Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2023

Visselblåsarlagen

Från den 17 dec 2023 så är den lag som trädde i kraft 17 dec 2021 som innebar att alla företag med fler än 250 anställda ska ha särskild visselblåsarfunktion ändrad till att gälla alla företag med fler än 50 anställda.

Visselblåsarlagen i korthet:

  • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.
  • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
  • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
  • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.
  • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal om den interna visselblåsarfunktionen där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen. Så här ser lagen ut i korthet och det ska på dessa företag finnas rutiner för hur man hanterar visselblåsning, antingen genom egen organisation som ofta ligger på HR eller Juridik eller båda tillsammans. Många större företag anlitar utomstående konsultbolag när det gäller visselblåsning för att anonymiteten ska vara helt säker.

Vad kan man visselblåsa om då?

Allt som känns fel på arbetsplatsen är inte visselblåsning

Ett personligt missnöje eller klagomål är inte ett visselblåsningsärende. Visselblåsning måste handla om ett missförhållande av större allmänt intresse. Det kan också vara illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt, till exempel:

  • Bedrägeri eller korruption
  • Trakasserier, mobbning och diskriminering
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Skador på miljö eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser

Hur ser det ut på era företag? Finns funktionen? Fungerar den?

Du kan också ta del av mer information och vanliga frågor här.