Fler nyheter
Medlemsnyhet 16 maj 2023

Cecilia Safaee: På hemmaplan kan vi förändra världen

Från Futebol dá força Foundation till vd för fastighetsbolag. Cecilia Safaee, tvåa på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2023, är inte rädd för förändring.
Cecilia Safaee. Foto: Karina Ljungdahl.

Cecilia Safaee har blivit både känd och prisad för att ha startat Futebol dá força Foundation, organisationen som via fotbollen stärker tjejer att ta tillvara sina mänskliga rättigheter.

Nu är hon vd i en helt annan bransch. Ändå finns stora likheter.

Fastighetsbolaget Hemmaplan startade 2021 och driver centrumfastigheter. I dag äger de Gottsunda centrum i Uppsala och hälften av Rosengård centrum i Malmö.

– Vårt mål är att driva positiv samhällsutveckling genom våra centrum. Genom design, utbud och aktiviteter kan vi påverka människors beteenden och attityder.

Ursprungligen var miljonprogrammens centrum tänkta som samlingsplatsen i byn. Sedan förföll den idén i takt med bostadsområdena. Målet är att återta den rollen.

– Men också göra dem till platser som folk utifrån vill åka till för att uppleva mat, kultur och ett positivt sammanhang.

Cecilia Safaae har haft vd-rollen i drygt ett år.

– Jag började med att göra en strategi och en hållbarhetsplan, som utgör kärnan i vår affärsplan. Mesta delen av min tid nu går till att implementera den strategin i praktiken, utveckla konceptet tillsammans med våra hyresgäster, kommunen, andra berörda i området.

Metod: göra, utvärdera, testa igen. Arena: problemlösning i skärningspunkten samhällsstruktur/individ. Få människor att växa och systematisera det.

– Genom individer påverkar vi samhällsstrukturen. Att gång på gång få bekräftelse på att alla kan nå dit de vill om de får rätt förutsättningar, är häftigt.

Hur viktigt är jobbet för dig?

– Det är viktigt för mig att påverka världen. När jobbet gör att jag kan det blir det viktigt. Och när jag känner att jag har kapaciteten finns ingen anledning att inte göra det.

Cecilia Safaee

Ålder: 31.
Gör: Vd, Fastighets AB Hemmaplan.
Bor: Resarö utanför Stockholm.
Familj: Gift med Ashkan, två barn, Agnes 3,5 år och Hugo 1,5 år.
Så många rapporterar till Cecilia: 11 direkt, 30 indirekt.
Karriär: Futebol dá Força Foundation, grundare och vd 2012–22, ordförande 2022–, styrelseledamot Unesco Lucs 2016–, styrelseledamot Zengun AB 2016–, gästföreläsare Uppsala universitet och SLU 2016–.

Juryns motivering till andraplatsen på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2023:

Årets tvåa vågade ta klivet in i en helt ny bransch. Hon lärde sig snabbt och byggde upp ett bolag som är både skalbart och dynamiskt. Med ett ledarskap som beskrivs som kirurgiskt är hon inte rädd för att hårdprioritera. Mångfald och hållbarhet ligger i hennes dna, vilket skapar både engagemang och positiv uppmärksamhet hos medarbetare, myndigheter och investerare. Oavsett ursprung, bakgrund och erfarenheter, lyfter hon de människor i sin omgivning som hon tror på.