Fler nyheter
Medlemsnyhet 11 maj 2021

Helya Riazat: Jag hjälper andra att tända sin låga

För Helya Riazat är kollektivet i fokus. Nu utses hon till Framtidens kvinnliga ledare 2021 för sitt ledarskap.
Helya Riazat. Foto: Karina Ljungdahl.

Framtidens kvinnliga ledare 2021 tror på den kollektiva makten. Som medgrundare och rektor på Järvaskolan går Helya Riazat igång på den styrka och kraft som bildas när människor arbetar tillsammans.

– Jag tror att ledarskap handlar om att som kollektiv röra sig framåt. Det är aldrig ett enmanna-race utan handlar om att sida vid sida förstå varandras styrkor, agera som ett kollektiv och därigenom skapa trygghet.

Den icke vinstdrivande Järvaskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område utanför Stockholm och öppnade 2016 med visionen att bli en modell för hur skolor i den här typen av områden ska bedrivas. Här går omkring 90 procent av eleverna ut med behörighet till gymnasiet.

Att Helya Riazat hamnade just på Järvaskolan var en slump, men att hon skulle komma att arbeta med sociala frågor och samhällsförbättring var självklart redan tidigt.

– Utifrån mina värderingar och mitt synsätt, var det oundvikligt att mitt arbete skulle komma att handla om någon typ av samhällsengagemang.

Både hon och många av hennes medarbetare har en bakgrund som gör att de kan relatera till ungdomarna de arbetar med.

– Jag är ett av de barn vars föräldrar riskerade sina liv för att komma till
ett samhälle med mer demokratiska värderingar; som under en lång tid levde i utsatthet i vårt samhälle.

En av hennes strategier som ledare är att hon försöker se alla sidor av dem hon jobbar med.

– Jag ser kvaliteter hos människor som de kanske inte alltid ser själva. Och jag tror på deras förmågor.

Rektorsjobbet på skolan innebär mycket och hårt arbete, men Helya Riazat drivs av lust. Själv menar hon att hennes arbete handlar om att bygga relationer och att få andra att tända sina egna lågor.

– Om man vill ha gott ledarskap i klassrummen, och att unga individer ska ta sig in i framtiden, kunna leda själva och känna egenmakt, så måste det sippra ner uppifrån. Jag leder väldigt personligt.

Helya Riazat

Bor: Lägenhet på Södermalm, Stockholm.
Familj: Mamma, pappa, bror.
Så många rapporterar till Helya: 52 direkt, 4 indirekt.
Utbildning och karriär: Studerat juridik och statsvetenskap, läser just nu rektorsprogrammet, projektledare Fryshuset, projektledare Kommittén för försvaret av iranska kvinnors rättigheter, projektledare åt Milad Mohammadi, projektledare Roya Foundation som utformade det gemensamma värdegrundsarbetet för Järvaskolan. Rektor på Järvaskolan sedan 2016.

Helya Riazat är utsedd till Framtidens kvinnliga ledare 2021. Juryns motivering:

Hon får omgivningen att stanna upp och lyssna. Med ett värderingsdrivet och empatiskt ledarskap skapar årets vinnare en vardag sprängfylld av inspiration och goda resultat. Hon leder en organisation där medarbetarna pratar 20 olika språk. Där blandas kulturer, religioner, åldrar och erfarenheter. Med ledorden ’vi löser det’ skapar hon en trygg miljö där barn kan må bra och prestera. Och föräldrars engagemang tas tillvara. Det placerar Helya Riazat som nummer ett bland Framtidens kvinnliga ledare 2021.