Om webbplatsen

Ledarna.se är en webbplats riktad till alla chefer i alla branscher i Sverige. På webbplatsen kan chefen få råd och stöd i sin chefsvardag.

Om användning av cookies på ledarna.se

På ledarna.se används cookies (kakor) för inloggningen, för beställningar, för att säkerställa att besökare bara kan besvara en webbfråga en gång, samt för besöksstatistik.

Besöksstatistiken är ett viktigt verktyg för att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Genom att analysera hur du som besökare använder webbplatsen kan vi kontinuerligt arbeta med identifierade förbättringsområden.

Inga cookies som sätts av ledarna.se lagrar personinformation. Samtliga cookies är tidsbaserade och försvinner från din dator efter den för respektive cookie specificerade tiden, vilken varierar från ett halvt dygn till tre månader. 

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Observera att om du nekar cookies kommer stora delar av funktionaliten på webbplatsen att begränsas.

Här läser du om hur du raderar cookies i de vanligaste webbläsarna:

Internet explorer 

Firefox 

Chrome 

Safari 

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats, inklusive redaktionellt material, fotografier, logotyper och design, tillhör Ledarna och skyddas av upphovsrätt och annan immateriell lagstiftning. All användning av materialet är förbjuden utan medgivande av Ledarna, om inte annat anges.

Material får hämtas och skrivas ut endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att copyrightmeddelanden och andra meddelanden om rättigheter inte tas bort. Användaren får inte reproducera, vidarebefordra, distribuera, sälja, publicera eller på annat sätt utge sådant material till tredje man utan Ledarnas skriftliga medgivande.

Besöksstatistik

Ledarna.se använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att förbättra webbsidan med innehåll, struktur och navigation. Informationen är anonym och kan inte knytas till en individuell användare.

Tillgänglighet

Ledarna.se eftersträvar att tillgängliggöra informationen på sajten för så många som möjligt.

Sajten är också responsiv för att passa webbläsare i dator, surfplatta och mobil.

Kontakt

Information om hur du kontaktar Ledarna hittar du under Kontakta oss.