Chefer med utrikes bakgrund

Cirka 16 procent av Sveriges chefer har utrikes bakgrund. Andelen har ökat med 4,8 procentenheter sedan 2014.

I underlaget redovisas både andelen chefer med utrikes bakgrund samt andelen med utrikes bakgrund totalt (inklusive chefer). Anledningen är att det kan vara vanskligt att dra slutsatser huruvida andelen chefer med utrikes bakgrund i en bransch är stor eller liten utan att beakta den totala andelen personer med utrikes bakgrund inom branschen. Dessa två variabler bör därför ställas i relation till varandra.

På övergripande nivå är andelen chefer med utrikes bakgrund i Sverige år 2022 cirka 15,8 procent. Samtidigt utgör personer med utrikes bakgrund cirka 27 procent av den totala arbetsmarknaden. Det innebär att personer med utrikes bakgrund är underrepresenterade i Sveriges chefskår.

De åldersgrupper med störst andelen chefer med utrikes bakgrund är 16-34 år samt 35-44 år med cirka 20-21 procent vardera (vilket kan jämföras med cirka 30 procent på arbetsmarknaden generellt inom dessa åldersgrupper). Lägst andel chefer med utrikes bakgrund återfinns i åldersgruppen 55-64 år med 11,6 procent samt 45-54 år med 13,9 procent ,vilket kan jämföras med 20-25 procent på arbetsmarknaden som helhet inom dessa åldersgrupper. Sveriges chefskår har såldes sämre representation av utrikesfödda med ökad ålder.

Över tid (från 2014 till 2022) har dock andelen chefer med utrikes bakgrund ökat inom samtliga fyra åldersgrupper. Störst ökning återfinns inom åldersgruppen 35-44 år med +8,4 procentenheter över perioden.

Den bransch med störst andel chefer med utrikes bakgrund är hotell och restaurang med cirka 37 procent. Lägst andel har civila myndigheter och försvar med cirka 9 procent. Sätter vi andelen chefer med utrikes bakgrund i relation med total andel personer med utrikes bakgrund i respektive bransch har dock jordbruk, skogsbruk och fiske högst representation (9,2 procent chefer mot 11,2 procent totalt). Lägst representation av personer med utrikes bakgrund inom chefskåren har transport och magasinering (18,3 procent chefer mot 35,2 procent totalt) samt vård och omsorg (16,9 procent chefer mot 32,5 procent totalt).

Över tid (från 2014 till 2022) har samtliga branscher ökat andelen chefer med utrikes bakgrund. Störst ökning återfinns inom hotell och restaurang som ökat med 8 procentenheter över perioden.