Exempel på löneförmåner

Vikten av andra löneförmåner och belöningar än pengar i lönekuvertet underskattas ofta. Vilka löneförmåner som erbjuds varierar stort mellan olika verksamheter och vad som passar bäst avgörs av individen.

Löneförmåner är ett sätt att premiera medarbetare som är frikopplat från lönesumman. Det är också ett exempel på en så kallad yttre motivator. Mer om motivation läser du på vår sida Belöning och motivation.

Livssituationen påverkar vad vi värdesätter

Uppfattningen om vad som är en attraktiv löneförmån varierar mellan individer, och beror till exempel på ålder, anställningstid, utbildning och familjesituation. I dialog med medarbetaren kan ni gemensamt komma fram till vilken typ av förmån som passar bäst.

Du behöver givetvis även utgå från vilka förmåner som erbjuds av verksamheten och avgöra lämpligheten. Om medarbetaren efterlyser löneförmåner som för närvarande inte erbjuds, kan du som chef alltid diskutera frågan med den som är ansvarig. Kanske finns det utrymme för utveckling av förmånserbjudandet.

Exempel på löneförmåner:

  • Flexibel arbetstid
  • Utbildning
  • Mentorskap
  • Sjukvård
  • Extra semesterdagar
  • Löneväxling
  • Träning på arbetstid
  • Hushållstjänster och matkassar

Tänk på att förmåner som regel är skattepliktiga. Hos Skatteverket hittar du information om vad som gäller.