Verktyg för karriärplanering

Skapa en bra en bra grund för din karriärplanering genom att reflektera över dina personliga egenskaper och drivkrafter.

All utveckling börjar med självinsikt. Medvetenhet om vem du är och vad som är viktigt för dig i arbetet och i livet, hjälper dig i din chefsroll. Nyckeln till framgång i din karriär är att förstå vad du kan bidra med och vilka dina styrkor är. 

Verktyg för dig som är medlem 

Logga in för att komma åt verktygen.

Sätt rätt ord på dina prestationer

  • Inventera dina arbetsuppgifter

    pdf, 102,02 kb

    Ett viktigt steg i din karriärplanering är att du lär dig att sätta ord på dina prestationer. Genom att inventera och dokumentera dina kunskaper och prestationer, kan du hitta rätt ord för din unika kompetens – orden som kan ta dig exakt dit du vill i din karriär. Använd den har mallen som utgångspunkt.

Film

Ta reda på dina transferkunskaper

Transferkunskaper är de erfarenheter som du samlat på dig och som du kan använda i andra branscher och roller. Hör karriärexperten Nils Hallén berätta mer.

Podd

Dokumentera dina prestationer

Lyssna på Louise Permelin Berg, som pratar med Jörgen Kihlgren om vikten av att reflektera över, och dokumentera, dina prestationer.

Podd

Sätta mål

Det är först när du har en bild av vart du är på väg som du kan göra en göra en utvecklingsplan. Målet ska kännas spännande och inspirerande och gärna vara en utmaning. Lyssna på Jörgen Kihlgren som intervjuar  Lotta Strinnholm om konsten att sätta mål.

Skapa din utvecklingsplan

  • Skapa din utvecklingsplan

    pdf, 143,99 kb

    Att skriva en utvecklingsplan är en process. Först bilden i stort, för att sedan skapa delmål nedbrutet i aktiviteter. Utmaningen ligger i att målen i din plan ska vara dina egna – och realistiska, mätbara och tidsatta. För att få kontroll över din karriärplanering bör du ha två utvecklingsplaner – en som beskriver var du vill vara om ett år och en som ger en bild av var du vill befinna dig om fem år. Du kan använda den här mallen till både din ett- och femårsplan.

Film

Så bygger du ditt hisstal

Begreppet ”hisstal” handlar om att få fram sitt budskap under en begränsad tid – allt från 40 sekunder till två minuter. Hisstal har flera tänkbara användningsområden, från sammanfattning i ditt CV till ett konkret budskap när du arbetar med ditt nätverk.