Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Formulera mål

Hållbarhet kräver tydliga mål – ”What get measured gets done!”. Men vad som är ett relevant mål kan både vara ett mätbart och märkbart mål. Ett märkbart mål kanske inte kan mätas men upplevas som beteendeförändringar, ökad arbetslust eller andra faktorer.

Det kanske redan finns mål kring hållbarhetsarbetet i din organisation? Se till att de övergripande målen formuleras om till operativa mål utifrån din verksamhet eller enhet.

Finns inga mål? Initiera en process för att ta fram några relevanta mål. Beroende på din funktion kan dessa beröra exempelvis att:

 • Bättre förstå kundbehov
 • Effektivisera produktionsprocesser
 • Minska klimatpåverkan
 • Öka återvinningen
 • Öka mångfald och jämställdhet
 • Optimera hälsotalen

Allt fler organisationer börjar också koppla hållbarhetsmålen till chefers prestationer, kanske är det något för din organisation? Glöm inte att regelbundet involvera övriga intressenter i din målprocess. Du kanske är helt beroende av dina leverantörer eller kunder för att målen ska uppfyllas.

Checklista för mål

Dessa frågor kan du använda för att kontrollera att ett mål, oavsett nivå, är effektivt och tydligt. 

 • Beskriver målet vad som ska göras, eller vad som ska åstadkommas?
  Vad är uppnått när målet är uppfyllt? Vad är annorlunda?
 • Är begreppen i målet tydligt och klart?
  Förstår alla målet, tydligt och entydigt? Samtal om begrepp i målformuleringar är ofta ideologiskt meningsfulla för att de berör organisationens själ.
 • Beskriver målet vad verksamheten eller insatsen ska bidra med eller inte bidra med? 
  Väl utformat mål talar om vad målet ska bidra med. Det vi tar ansvar för och lovar något om. Om vi kliver över gränsen för vad vi har makt över blir målen otydliga och planeringen svår.
 • Är målen formulerade så att vi kan kontrollera att vi nått dem?
  Kan vi direkt kontrollera om vi uppnått målet, eller genom indikatorer som tyder på att vi nått målet?
 • Utgör insatserna eller delmålen det som är både nödvändigt och tillräckligt för att nå målet?
  Allt som planeras och utförs ska samverka så målet uppfylls. Varken mer eller mindre.
 • Vem äger målet? 
  Vem är ytterst ansvarig för att målet nås? Resurser och mandat. 

Källa: Nils Nordung, Rörelse & Utveckling. 

 

Boktips: Hållbar vinst


Boktips: Hållbar vinst – en handbok för affärsdrivande hållbarhetsarbete

Författare: Gunilla Hadders, Bengt Olof Hansson, Karin Henriksson
Förlag: Tripleb publishing

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-02-10

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem