Sätta och följa upp hållbarhetsmål

För att få något gjort, behöver vi definiera tydliga och mätbara mål som följs upp. Om det redan finns övergripande hållbarhetsmål som gäller hela organisationen, behöver du som chef bryta ner dem till din operativa verklighet tillsammans med dina medarbetare.

Målen behöver förstås vara begripliga, tydliga och mätbara, men även ambitiösa.

Några exempel på hållbarhetsmål som kan mätas:

  • Minska eller eliminera avfall.
  • Minska, eliminera och/eller kompensera utsläpp.
  • Minska resursåtgången.
  • Öka återvinningen.
  • Öka mångfalden, till exempel via jämställdhet på ledande positioner.
  • Öka inkluderingsgraden.
  • Minska sjukfrånvaron.
  • Effektivisera produktionen.
  • Fler kontroller av leverantörer.

De mål ni väljer, ska vara kopplade till just er verksamhet och bygga på insikter om er värdekedja. Läs mer om det på sidan Integrera hållbarhet i verksamheten.

Beskriv också på vilket sätt och hur ofta varje mål ska följas upp och rapporteras.

Låt era intressenter följa er utveckling från år till år genom hållbarhets­redovisningen.

Utvärdera resultatet

När du har koll på resultaten av era insatser är det dags att utvärdera hållbarhetsmålen igen. För vissa mål, till exempel jämställdhet, vill ni kanske uppnå en viss balans och sedan stanna kvar där. När det gäller utsläppsminskningar däremot, kanske du vill höja ribban när ni har uppnått målet.

Utvärdera målen regelbundet och avgör vilka som fortfarande är relevanta.