Sätta och följa upp hållbarhetsmål

För att få något gjort, behöver vi som bekant sätta mål. Om det redan finns övergripande hållbarhetsmål som gäller hela organisationen, behöver du anpassa dem till din operativa verklighet.

Målen behöver förstås vara begripliga, tydliga och mätbara.

Tips och hjälp om att jobba med mål generellt, hittar du här

Några exempel på hållbarhetsmål:

  • Minska eller eliminera avfallet.
  • Minska, eliminera eller kompensera utsläppen.
  • Minska resursåtgången.
  • Öka återvinningen.
  • Öka jämställdheten.
  • Minska sjukfrånvaron.
  • Effektivisera produktionen.
  • Fler kontroller av leverantörer.

De mål ni väljer att sätta, ska vara kopplade till just er verksamhet och bygga på insikter om era intressenters behov. Läs mer om det på sidan Hållbarhetsarbete i praktiken.

Beskriv också på vilket sätt och hur ofta varje mål ska följas upp och rapporteras.

Ju mer involverade ditt team, dina kollegor och dina samarbetspartners är, desto fortare kommer ni kunna se resultat.

Utvärdera resultatet

När du har koll på resultaten av era insatser, utvärdera hållbarhetsmålen igen. För vissa mål, till exempel jämställdhet, vill ni kanske uppnå en viss balans och sedan stanna kvar där. När det gäller utsläppsminskningar däremot, kanske du vill höja ribban när ni har uppnått målet.

Utvärdera målen regelbundet och avgör vilka som fortfarande är relevanta.

Berätta vad ni gör för andra

När du och din organisation jobbar medvetet med hållbarhet och vet hur ni ligger till gentemot era mål, är det dags att börja kommunicera vad ni gör. Det får du hjälp med på sidan Kommunicera hållbarhet.