Kommunicera hållbarhet

När du har koll på effekterna av ert hållbarhetsarbete och vilka mål ni har – kommunicera det. Det tjänar alla på.

Därför ska du kommunicera hållbarhet

Ett medvetet och genuint arbete med hållbarhet kan stärka både varumärket i stort och er attraktionskraft som arbetsgivare. Det kan bidra till ökad försäljning, bättre relationer med olika intressenter och stoltare medarbetare.

Men bara om du kommunicerar det.

Målgrupper för kommunikation om hållbarhet

Kunderna vill veta om ni är ett hållbart alternativ och medarbetarna vill veta vilken effekt era ansträngningar har gett. Leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och allmänheten kan också vara intresserade av hur ni jobbar med hållbarhet.

Ta reda på vad som är mest relevant för varje grupp, och anpassa kommunikationen utifrån det.

Tre punkter för trovärdig hållbarhetskommunikation

Det viktigaste när du kommunicerar hållbarhet är din trovärdighet.

Tänk på att:

  • Kommunicera bara om konkreta, bevisade effekter och insatser.
  • Var transparent – våga visa var ert hållbarhetsarbete brister.
  • Var beredd på att kunna svara på frågor från målgrupperna.

Kanaler och former för kommunikationen

Det finns många olika sätt att kommunicera idag. Vad som passar dina målgrupper och budskap behöver du komma fram till själv. Här är några idéer:

  • Integrera information om hållbarhet i produktinformationen.
  • Bjud in målgruppen till ett event om hållbarhet.
  • Skapa illustrationer som visar era mål och vad ni har åstadkommit.
  • Gör en film som visar effekterna i praktiken.
  • Varva kommunikation om hållbarhet med era andra budskap i sociala medier.
  • Ta med hållbarhet som ett stående ämne i vd-brev och på personalmöten.

Göm inte undan kommunikationen om hållbarhet i en egen sektion på webben eller intranätet. Och nöj dig inte med den årliga hållbarhetsredovisningen. Visa istället tydligt och kontinuerligt att ert arbete med hållbarhet är en naturlig del av alla era verksamhetsområden.

Handboken ”Selling Sustainability”

Futerra Sustainability Communications har tillsammans med organisationen BSR publicerat en handbok om hållbarhetsmarknadsföring.