Kommunicera hållbarhet

När du har kartan klar för ert hållbarhetsarbete och har slagit fast ambition, löften, mål och delmål – då är det dags att börja kommunicera.

Kommunikation av hållbarhetsarbetet är nyckeln till engagemang, förståelse och förankring internt. Men det handlar lika mycket om att positionera sig på marknaden; att särskilja sig från konkurrenterna eller att möjliggöra samarbeten och partnerskap med andra aktörer i samhället – om ingen vet att ni arbetar med frågan, hur ska du då kunna skapa synergier?

Var inte rädd för att berätta om ditt hållbarhetsarbete. Låt din målgrupp veta varför du gör det här och varför hållbarhet är viktigt för dig.

Ett medvetet och genuint arbete med hållbarhet kan alltså stärka både varumärket i stort och er attraktionskraft som arbetsgivare. Det kan bidra till ökad försäljning, bättre relationer med olika intressenter och stoltare medarbetare. Men bara om du kommunicerar det.

Målgrupper för kommunikation om hållbarhet

Kunderna vill veta om och hur ni är ett hållbart alternativ och medarbetarna vill veta vilken effekt era ansträngningar har gett. Leverantörer, samarbetspartners, aktieägare och allmänheten är andra viktiga intressenter i ert hållbarhetsarbete. Ta reda på vad som är mest relevant för varje grupp, och anpassa kommunikationen utifrån det.

Fyra punkter för trovärdig hållbarhets­kommunikation

Det viktigaste när du kommunicerar hållbarhet är din trovärdighet.

Tänk på att:

  • Kommunicera om resan mot målet. Skryt bara om konkreta, bevisade effekter och insatser och kom ihåg att vara ödmjuk inför hållbarhetsfrågans vidd och komplexitet.
  • Var transparent och ärlig – våga visa var ert hållbarhetsarbete brister men också era ambitiösa målsättningar.
  • Var lyhörd och aktiv – för en närvarande dialog med era intressenter.
  • Använd både modiga målsättningar och visioner för att addera värde till varumärket, och använd storytelling – berättelserna som visar att ni är på väg!

Handboken ”Selling Sustainability”

Futerra Sustainability Communications har tillsammans med organisationen BSR publicerat en handbok om hållbarhetsmarknadsföring.