Hållbar utveckling

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtlandrapporten, och som skrevs på uppdrag av FN 1987. Hållbarhet förknippas ofta med klimat och miljö, men begreppet är mycket bredare än så.

Om vi utgår från Brundtlandrapporten, pratar vi om hållbar utveckling i tre dimensioner:

  • Social hållbarhet – att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter.
  • Ekologisk hållbarhet – att hushålla med resurserna så att de räcker till kommande generationer.
  • Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är tre dimensioner som hänger ihop och påverkar varandra.

Leda hållbar utveckling

Den verksamhet du jobbar med påverkar alla tre dimensioner. Därför behöver du som chef också se till att din verksamhet utvecklas på ett hållbart sätt.

Delvis för att vi har ett gemensamt ansvar för mänsklighetens framtid och välfärd. Men det finns också andra goda skäl till att ha ett hållbarhetsperspektiv i all affärs- och verksamhetsutveckling.

Det kan till exempel ha en positiv effekt på:

  • Den långsiktiga lönsamheten.
  • Varumärket.
  • Företagets rykte på arbetsmarknaden.
  • Affärs- och produktutvecklingen.
  • Riskhanteringen.

Så kan du jobba med hållbar utveckling

Nu när du fått en övergripande bild av vad hållbar utveckling är, är det dags att sätta dig in i vad det betyder för dig, i ditt ledarskap och i din organisation.

På sidan Hållbarhetsfrågor får du verktyg och tips som hjälper dig att se på hållbarhet utifrån ditt perspektiv som chef.

Opinion

Så tycker Ledarna

Vi på Ledarna driver opinion i samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar. Det handlar till exempel om lön, chefsvillkor, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Läs om vår Ledarnas identitet som samhällspolitisk aktör i skriften Ledarskapets värde.