Ramverk och riktlinjer för hållbarhet

Det finns många olika internationella ramverk, riktlinjer och verktyg som syftar till att standardisera hållbarhetsarbetet. Här listar vi de allra viktigaste.

De globala målen, Agenda 2030

FN initierade de 17 globala mål som alla världens länder ska bidra till att förverkliga till år 2030.

De går under namnet Sustainability Development Goals, och förkortas SDG. Företag kan få hjälp att stötta målen genom den så kallade SDG-kompassen.

Du hittar alla de 17 globala målen här.

Global Reporting Initiative, GRI

GRI, som är en förkortning av Global Reporting Initiative, har tagit fram riktlinjer för att redovisa organisationers hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt. I Sverige rapporterar alla statliga och många privata bolag sitt hållbarhetsarbete enligt GRI.

Mer information hittar du på GRI:s webbplats.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD:s riktlinjer är globala och utformade för multinationella företag. Regeringen uppmuntrar svenska multinationella företag att följa dem. Företagen ska enligt riktlinjerna identifiera, förhindra och ta ansvar för negativ påverkan som företaget orsakat eller bidragit till.

Riktlinjerna i sin helhet hittar du på OECD:s webbplats.

FN:s Global Compact

Global Compact består av tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Alla företag, oavsett storlek och bransch, kan följa och inspireras av principerna. Man kan dessutom ansluta sig till Global Compact. Då förbinder man sig att följa principerna och årligen rapportera hur det går.

På FN:s webbplats för Global Compact hittar du de tio principerna i sin helhet. Där kan du också få konkreta tips på vad du kan göra för att följa de tio principerna.

ISO 26000

ISO 26000 är en global standard som ger vägledning och rekommendationer för hur företag kan jobba med socialt ansvarstagande inom olika områden, som mänskliga rättigheter, miljö, konsumentfrågor och samhällsengagemang.

Mer om ISO 26000 hittar du på SIS (Swedish Standard Institute) webbplats.

Sveriges 16 miljömål

Svensk miljöpolitik bygger på 16 grundläggande miljömål. Alla vi som lever och verkar i Sverige behöver sträva efter att bidra till målen.

Här hittar du mer information om Sveriges miljömål.