Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Lön och kön

Även om man tar hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, sektor och yrke mellan kvinnor och män återstår en oförklarad löneskillnad på cirka sex procent mellan svenska kvinnor och män. Skillnaden har varit ganska stabil i många år och tenderar möjligen att öka än att minska.

Att sätta lön

Den lönediskriminering som beror på synen på kvinnors arbete går att rätta till om vi i stället för att se på vem som gör jobbet, ser på hur själva arbetet värderas – vilka kunskaper och färdigheter, vilket ansvar och vilka ansträngningar arbetet kräver.

Att sätta lön innebär att du ska bedöma, värdera och kunna förklara för dina medarbetare hur du värderar vad de gör och hur de gör det. Du ska kunna motivera på vilka grunder du sätter lönen och vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lönesättning. 

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare vart tredje år genomföra en lönekartläggning.
Läs mer om jämställda löner på DO.s webbplats.

Lönekartläggning

Ett syfte med en lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader som beror på kön. Du får inte tillämpa olika löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som betraktas som lika eller likvärdiga.

I lagen finns en definition på vad som menas med lika eller likvärdigt arbete. Definitionen av likvärdiga arbeten innebär att en sammantagen bedömning ska göras av arbetets krav utifrån fyra huvudkriterier:

  •  kunskaper och färdigheter
  •  ansvar
  •  ansträngning
  •  arbetsförhållanden

Här kan du ta del av en E-utbildning om lönekartläggning som Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit fram. Utbildningen går steg för steg igenom hur ni kan arbeta med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Det finns också tips på hur du kan få igång arbetet på din arbetsplats.


Värdera arbete

Vid arbetsvärdering tar man ställning till vilka krav arbetet ställer och hur de ska värderas i förhållande till varandra. Värderingen avser själva befattningen och hur svår den är. Det är inte den anställdes duglighet och prestation som ska värderas, det är en del av den individuella lönesättningsprocessen. 

Typiskt manliga utbildningar och erfarenheter värderas ofta högre än typiskt kvinnliga utbildningar och erfarenheter. Därför är det viktigt att komma ihåg att vara saklig och se kraven i arbetet och inte vilseledas av föreställningar och förutfattade meningar om typiskt kvinnliga eller manliga arbeten. 

Här kan du ladda ner Diskrimineringsombudsmannens skrift Analys lönelots som är en enkel metod för bedömning av arbetskraven vid en arbetsvärdering inför en lönekartläggning.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-10-06

Jag vill bli medlem!

Relaterat

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem