Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ersättning vid sjukdom - Statligt anställd

Om du blir sjuk kan du få ersättning som regleras i lag och kollektivavtal. Vem som betalar ut och ersättningens storlek beror på sjukperiodens längd.

 

Enligt lag

Den första dagen du är sjuk räknas som karensdag och för den dagen betalas ingen ersättning ut. Dag 2 till 14 får du lagstadgad sjuklön från din arbetsgivare. Från dag 15 i sjukperioden får du lagstadgad sjukpenning från Försäkringskassan. Om Försäkringskassan bedömer att du troligtvis inte kommer att återfå din arbetsförmåga så betalar Försäkringskassan ut sjuk- eller aktivitetsersättning. Den lagstadgade ersättningen går aldrig över 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 28 000 kronor per månad för år 2017. Prisbasbeloppet (pbb) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2017 är pbb 44 800 kronor. 

Mer information finns på Försäkringskassan

 

Enligt kollektivavtal för statligt anställd

De första dagarna mellan dag 2 – 14 är reglerade enligt lag. Från dag 15 betalar arbetsgivaren sjuklön enligt kollektivavtal som kompletterar sjukpenning från Försäkringskassan. Skulle du bli beviljad sjukersättning av försäkringskassan kan du få rätt till kollektivavtalad sjukpension som är en del av pensionsavtalet PA16 och betalas ut av SPV. Kollektivavtalad ersättning kompletterar den lagstadgade ersättningen för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 28 000 kronor per månad för år 2017. Gå in på SPVs hemsida för att läsa mer.

 

Ersättningsnivån totalt

På webbplatsen Ersättningskollen kan du få en uppskattning av ersättningens storlek i förhållande till lönenivå.

 

Medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Ledarna kan du välja att komplettera ditt skydd med medlemsförsäkringar. Genom att logga in här på Ledarna.se kan du se dina medlemsförsäkringar. 

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-03-14
Bli medlem