Efterlevandeskydd

Om du skulle dö innan du fyllt 66 år, kan din familj ha rätt till utbetalningar från flera håll. Dels från omställningspension och barnpension som gäller för alla enligt lag, dels genom försäkringar och avtal som ingår i kollektivavtalen.

Efterlevandeskydd enligt lag

Genom omställningspensionen kan maka, make, registrerad partner eller sambo, som inte fyllt 66 år, få pengar under en begränsad tid förutsatt att ni var skrivna på samma adress vid dödsfallet. Villkoret för att en sambo ska få ersättning är att ni ska ha, ha haft eller vänta gemensamt barn, alternativt ha varit gifta tidigare.

Dina barn får barnpension till och med den månad de fyller 18 år, eller upp tills de fyller 20 år om de studerar vidare.

Mer information om omställningspension och barnpension hittar du hos Pensionsmyndigheten.

Kollektivavtalens skydd och stöd till efterlevande

Här hittar du vilket skydd dina efterlevande har beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss får du tillgång till våra förmånliga medlemsförsäkringar via Trygg-Hansa. Förutom inkomstförsäkringen, som ingår i din medlemsavgift, kan du också välja livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för att nämna några.