Ersättning vid sjukskrivning

Om du skulle bli sjukskriven kan du få ersättning både enligt lag och enligt ditt kollektivavtal.

Ersättning som gäller alla enligt lag

Från den 1 januari 2019 byttes karensdagen ut mot ett så kallat karensavdrag som förenklat innebär att du får ett avdrag på cirka 20 procent av din veckolön. Under fliken Kollektivavtal på Mina sidor i inloggat läge kan du se hur avdraget räknas just för dig.

Om du bara är sjuk i upp till 14 dagar, får du sjuklön från din arbetsgivare. Om du fortsätter vara sjuk efter 14 dagar, ska din arbetsgivare anmäla det till Försäkringskassan. Därefter kan du ansöka om sjukpenning. Om du omfattas av ett kollektivavtal kan du också få fortsatt sjuklön från din arbetsgivare.

Om du varit sjuk i minst ett år och Försäkringskassan bedömer att du troligen inte kommer kunna jobba heltid igen, kan du få sjukersättning eller aktivitetsersättning. Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats.

Så mycket pengar kan du få om du blir sjukskriven

Om du vill veta hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk, både via Försäkringskassan och via ditt kollektivavtal, kan du räkna ut det på www.ersattningskollen.se.

Den lagstadgade ersättningen kan aldrig bli högre än 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 47 750 kronor per månad före skatt för år 2024. Om du omfattas av ett kollektivavtal kan du däremot få ytterligare ersättning.

Kollektivavtalens skydd och stöd vid sjukskrivning

För dig som har kollektivavtal inom privat sektor

Om du är privatanställd och har kollektivavtal, kan du få sjuklön av arbetsgivaren under de första 90 dagarna, på den del av lönen som överstiger sjukpenningen från Försäkringskassan.

Om du är sjukskriven längre än 90 dagar, kan du få ersättning via ITP:s sjukpension som kompletterar sjukpenningen. Läs mer om sjukpensionen på Avtalats webbplats.

Om du omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP kan få hjälp att ta reda på hur mycket pengar du kan få i olika faser av en sjukskrivning. Gör din beräkning på Avtalats rådgivningstjänst. Där kan du också få personliga råd kring hur du kan komplettera ditt skydd.

För dig som har kollektivavtal inom kommun och region

Enligt kollektivavtalet för anställda inom kommun och region betalar arbetsgivaren sjuklön under de första 90 dagarna. Från och med dag 15 får du också sjukpenning från Försäkringskassan.

Från och med dag 91 sjunker sjuklönen från din arbetsgivare, och du kan då få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL). Om du skulle bli beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan upphör sjuklönen från arbetsgivaren helt. Då kan du istället ha rätt till månadsersättning från AGS-KL. Läs mer om den på AFA Försäkrings webbplats.

I kollektivavtalets Allmänna bestämmelser kan du läsa hur sjuklönen från din arbetsgivare regleras. Läs mer på OFRs hemsida.

För dig som har kollektivavtal inom staten

Efter de första 14 dagarna fortsätter din statliga arbetsgivare att betala sjuklön som kompletterar den sjukpenning du får från Försäkringskassan, som längst i 914 dagar. Det regleras i de Allmänna anställningsvillkoren (AVA), som du hittar på OFR.se.

Om du inte kan komma tillbaka till jobbet på heltid, och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, kan du få sjukpension. Den är en del av pensionsavtalet PA16 från SPV. Mer om sjukpensionen hittar du på SPV:s webbplats.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss får du tillgång till våra förmånliga medlemsförsäkringar via Trygg-Hansa. Förutom inkomstförsäkringen, som ingår i din medlemsavgift, kan du också välja livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för att nämna några.