Arbetslöshet

Det finns olika typer av skydd som kan hjälpa dig om du skulle bli arbetslös. Du kan få ersättning från till exempel a-kassa, kollektivavtalat omställningsstöd, och/eller en inkomstförsäkring.

Om du är medlem hos Ledarna ingår en inkomstförsäkring hos Bliwa. Med hjälp av Bliwas räknesnurra ser du vad du kan få i ersättning om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

A-kassa och arbetslöshetsersättning

Grundförsäkring

Basen i den arbetslöshetsersättning du kan ha rätt till är grundförsäkringen. Grundvillkoren för att kunna få någon typ av ersättning är att du ska ha fyllt 20 år, ha jobbat minst halvtid under det senaste halvåret, vara anmäld hos Arbetsförmedlningen och söka jobb aktivt. Mer om grundvillkoren hittar du hos Alfa-kassan.

Grundförsäkringen träder in om du inte är medlem i någon a-kassa, eller inte har varit medlem tillräckligt länge, och kan ge ett grundbelopp på högst 365 kronor per dag. Det är Alfa-kassan som har fått i uppdrag att administrera grundförsäkringen. Om du inte är medlem i någon a-kassa ansöker du om ersättning hos Alfa-kassan.

På grund av coronapandemin har grundersättningen höjts tillfälligt fram till 31 december 2022 och är under perioden 510 kronor per dag. Läs mer om de tillfälliga reglerna och hur inkomstförsäkringen påverkas hos Bliwa.

Inkomstrelaterad ersättning

Om du har varit medlem i en a-kassa de senaste tolv månaderna kan du istället få en inkomstrelaterad ersättning (inkomstbortfallsförsäkring). Den inkomstrelaterade ersättningen motsvarar 80 procent av din tidigare lön, upp till maximalt cirka 25 000 kronor per månad före skatt under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter sjunker ersättningen.

På grund av coronapandemin har inkomstrelaterad ersättning höjts tillfälligt fram till 31 december 2022 där inkomsttaket är 33 000 kronor under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter sjunker ersättningen något. Läs mer om de tillfälliga reglerna och hur inkomstförsäkringen påverkas hos Bliwa.

Ersättningsdagar är dagar som du får ersättning för, alltså arbetslösa dagar. Du kan ha upp till fem ersättningsdagar per vecka. Dagar då du är sjuk, jobbar eller är föräldraledig räknas alltså inte in.

Om du blir ofrivilligt arbetslös kan du få ersättning efter sex karensdagar. Om du väljer att säga upp dig själv kan du få ersättning från a-kassan först efter 45 så kallade avstängningsdagar. På grund av coronapandemin har karensdagarna, som tidigare under pandemin tillfälligt togs bort, minskat till två dagar under år 2022.

Egenföretagare

Vi rekommenderar dig som har eget företag att ta kontakt med a-kassan för att få information om vad som gäller för dig. Under coronapandemin har företagare fått ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning när företaget har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020, 2021 och 2022 ska inte beaktas vid prövning av ”femårsregeln”, som reglerar hur lång tid det måste gå innan man kan lägga företaget vilande på nytt.

A-kassor följer samma regler

Alla a-kassor styrs av lagen om arbetslöshetsförsäkring, och följer samma regler kring ersättning. Det som kan skilja dem åt är vilken avgift du får betala för medlemskapet, och vilken yrkesgrupp de vänder sig till.

Mer information, och vilka olika a-kassor som finns, hittar du hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Kollektivavtalens skydd och stöd vid arbetslöshet

Kollektivavtal innehåller ofta olika typer av stöd för anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Vad som gäller är förstås olika i olika kollektivavtal.

Ledarnas inkomstförsäkring

Om du är medlem i Ledarna ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Den kan hjälpa dig ekonomiskt om du blir ofrivilligt arbetslös, oavsett vilket kollektivavtal du omfattas av. 

Arbetslöshet – agera direkt och ansök om ersättning