Arbetslöshet

Det finns olika typer av skydd som kan hjälpa dig om du skulle bli arbetslös. Du kan få ersättning från till exempel a-kassa, kollektivavtalat omställningsstöd, och/eller en inkomstförsäkring.

Om du är medlem hos Ledarna ingår en inkomstförsäkring hos Bliwa. Med hjälp av Bliwas räknesnurra ser du vad du kan få i ersättning om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

A-kassa och arbetslöshetsersättning

Grundförsäkring

Basen i den arbetslöshetsersättning du kan ha rätt till är grundförsäkringen. Grundvillkoren för att kunna få någon typ av ersättning är att du ska ha fyllt 20 år, ha jobbat minst halvtid under det senaste halvåret, vara anmäld hos Arbetsförmedlningen och söka jobb aktivt. Mer om grundvillkoren hittar du hos Alfa-kassan.

Grundförsäkringen träder in om du inte är medlem i någon a-kassa, eller inte har varit medlem tillräckligt länge, och kan ge ett grundbelopp på högst 510 kronor per dag. Det är Alfa-kassan som har fått i uppdrag att administrera grundförsäkringen. Om du inte är medlem i någon a-kassa ansöker du om ersättning hos Alfa-kassan.

Inkomstrelaterad ersättning

Om du har varit medlem i en a-kassa de senaste tolv månaderna kan du istället få en inkomstrelaterad ersättning (inkomstbortfallsförsäkring). Den inkomstrelaterade ersättningen motsvarar 80 procent av din tidigare lön, upp till maximalt cirka cirka 33 000 kronor per månad under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter sjunker ersättningen något.

Ersättningsdagar är dagar som du får ersättning för, alltså arbetslösa dagar. Du kan ha upp till fem ersättningsdagar per vecka. Dagar då du är sjuk, jobbar eller är föräldraledig räknas alltså inte in.

Om du blir ofrivilligt arbetslös kan du få ersättning efter två karensdagar. Om du väljer att säga upp dig själv kan du få ersättning från a-kassan först efter 45 så kallade avstängningsdagar.

Egenföretagare

Vi rekommenderar dig som har eget företag att ta kontakt med a-kassan för att få information om vad som gäller för dig. Under coronapandemin har företagare fått ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning när företaget har varit vilande. Dessa regler kvarstår under 2023.

Vänd dig till din a-kassa eller sverigesakassor.se för mer information.

A-kassor följer samma regler

Alla a-kassor styrs av lagen om arbetslöshetsförsäkring, och följer samma regler kring ersättning. Det som kan skilja dem åt är vilken avgift du får betala för medlemskapet, och vilken yrkesgrupp de vänder sig till.

Mer information, och vilka olika a-kassor som finns, hittar du hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Kollektivavtalens skydd och stöd vid arbetslöshet

Kollektivavtal innehåller ofta olika typer av stöd för anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Vad som gäller är förstås olika i olika kollektivavtal.

Ersättning under tvist: Nya regler från 1 oktober 2022

Har du blivit uppsagd den 1 oktober eller senare och det pågår en tvist med din arbetsgivare om detta kommer du efter din uppsägningstid inte längre få lön under tiden tvisten pågår. I stället kan du ansöka om arbetslöshetsersättning från a-kassan.

En tvist är om du har blivit uppsagd av din arbetsgivare och frågan om uppsägningens giltighet är föremål för en rättegång eller en förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal. Lag (2022:838).

Är du anställd inom privat sektor med kollektivavtal kan du även ansöka om kompletterande arbetslöshetsförsäkring då du omfattas av omställningsavtal hos TRR eller TRS. Läs mer på sidan Arbetslöshet – privatanställda.

Utöver ersättning från a-kassan och eventuell ersättning från ett omställningsavtal kan du, om du uppfyller villkoren för det, få rätt till ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring hos Bliwa. Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet i Ledarna gäller vid ofrivillig arbetslöshet och försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kr i som längst 150 dagar. Med frivilligt tecknade tilläggsförsäkringar kan du försäkra en inkomst upp till 120 000 kronor och förlänga ersättningstiden till totalt 250 dagar. Läs mer hos bliwa.se/ledarna.

Om du senare vinner tvisten så att ekonomiskt skadestånd, i form av utebliven lön, betalas ut till dig behöver du betala tillbaka den ersättning som du fått från a-kassan, TRR eller TRS och från inkomstförsäkringen.

Ledarnas inkomstförsäkring

Om du är medlem i Ledarna ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Den kan hjälpa dig ekonomiskt om du blir ofrivilligt arbetslös, oavsett vilket kollektivavtal du omfattas av. 

Arbetslöshet – agera direkt och ansök om ersättning