Arbetslöshet – privatanställda

Om företaget du jobbar på är anslutet till TRR Trygghetsrådet, kan du få omställningsstöd från dem om du blir arbetslös.

Det innebär bland annat att du får tillgång till en personlig rådgivare som stöttar dig på vägen till ett nytt jobb eller eget företag. Du kan också delta i seminarier och workshops kring karriär och jobbsökande. Omställningsstödet får du tills du hittar ett nytt jobb, eller i maximalt två år.

Villkoren för att få omställningsstöd via TRR är:

  • att du blivit uppsagd, eller har gjort en överenskommelse om uppsägning med arbetsgivaren, på grund av arbetsbrist eller att du blivit uppsagd på grund av personliga skäl i samband med sjukdom
  • att du har jobbat minst 16 timmar per vecka på företaget under minst ett år
  • att du var tillsvidareanställd när du blev uppsagd.

Läs mer om villkoren hos TRR. Samlad information om ersättning vid arbetslöshet kan du få hos Avtalat

Avgångsersättning

Om du har fyllt 40 år och har jobbat mer än fem år sammanhängande i företaget, kan du också få avgångsersättning från TRR. Den kan ge upp till cirka 70 procent av din tidigare inkomst under 130 ersättningsdagar, tillsammans med ersättning från a-kassan. Har du fyllt 45 år kan du ha rätt till fler ersättningsdagar om villkoren är uppfyllda. Läs mer hos TRR

Företag som inte är anslutna till TRR Trygghetsrådet

Även om företaget inte är anslutet till TRR, kan det ingå ett omställningsavtal i kollektivavtalet. Prata med en personalansvarig för att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Ersättning under tvist: Nya regler från 1 oktober 2022

Har du blivit uppsagd den 1 oktober 2022 eller senare och det pågår en tvist med din arbetsgivare om detta kommer du efter din uppsägningstid inte längre få lön under tiden tvisten pågår. I stället kan du ansöka om arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Du som är anställd inom privat sektor och har kollektivavtal kan också ansöka hos TRR eller TRS om kompletterande arbetslöshetsersättning. Ersättningen som du kan du få om villkoren för det är uppfyllda, inklusive ersättning från a-kassan, är cirka 80 procent av en månadsinkomst på högst 1,4 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 99 400 kronor år 2022.

Utöver ersättning från a-kassan och eventuell ersättning från ett omställningsavtal kan du, om du uppfyller villkoren för det, ha rätt till ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring hos Bliwa. Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet i Ledarna gäller vid ofrivillig arbetslöshet och försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kr i som längst 150 dagar. Med frivilligt tecknade tilläggsförsäkringar kan du försäkra en inkomst upp till 120 000 kronor och förlänga ersättningstiden till totalt 250 dagar. Läs mer hos bliwa.se/ledarna.

Om du senare vinner tvisten så att ekonomiskt skadestånd, i form av utebliven lön, betalas ut till dig behöver du betala tillbaka den ersättning som du fått från a-kassan, TRR eller TRS och från inkomstförsäkringen.

Ledarnas inkomstförsäkring

Om du är medlem i Ledarna ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Den kan hjälpa dig ekonomiskt om du blir ofrivilligt arbetslös, oavsett vilket kollektivavtal du omfattas av.