Arbetslöshet – privatanställda

Om företaget du jobbar på är anslutet till TRR Trygghetsrådet, kan du få omställningsstöd från dem om du blir arbetslös.

Det innebär bland annat att du får tillgång till en personlig rådgivare som stöttar dig på vägen till ett nytt jobb eller eget företag. Du kan också delta i seminarier och workshops kring karriär och jobbsökande. Omställningsstödet får du tills du hittar ett nytt jobb, eller i maximalt två år.

Villkoren för att få omställningsstöd via TRR är:

  • att du blivit uppsagd, eller har gjort en överenskommelse om uppsägning med arbetsgivaren, på grund av arbetsbrist eller att du blivit uppsagd på grund av personliga skäl i samband med sjukdom
  • att du har jobbat minst 16 timmar per vecka på företaget under minst ett år
  • att du var tillsvidareanställd när du blev uppsagd.

Läs mer om villkoren hos TRR. Samlad information om ersättning vid arbetslöshet kan du få hos Avtalat

Avgångsersättning

Om du har fyllt 40 år och har jobbat mer än fem år sammanhängande i företaget, kan du också få avgångsersättning från TRR. Den kan ge upp till cirka 70 procent av din tidigare inkomst under 130 ersättningsdagar, tillsammans med ersättning från a-kassan. Har du fyllt 45 år kan du ha rätt till fler ersättningsdagar om villkoren är uppfyllda. Läs mer hos TRR

Företag som inte är anslutna till TRR Trygghetsrådet

Även om företaget inte är anslutet till TRR, kan det ingå ett omställningsavtal i kollektivavtalet. Prata med en personalansvarig för att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Ledarnas inkomstförsäkring

Om du är medlem i Ledarna ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Den kan hjälpa dig ekonomiskt om du blir ofrivilligt arbetslös, oavsett vilket kollektivavtal du omfattas av.