Arbetslöshet – anställda inom kommun och region

Omställningsavtalet du omfattas av om du är anställd inom kommun och region, alternativt ett företag eller kommunförbund som är medlem i Sobona, heter KOM-KL.

Det innebär att Omställningsfonden kan hjälpa dig med aktiva insatser för att du ska hitta ett nytt jobb om du är uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av sjukdom eller skada, men också ekonomisk ersättning som kompletterar a-kassan om du är uppsagd på grund av arbetsbrist.

Aktiva insatser för omställning

De aktiva insatserna handlar i första hand om vägledning och en individuell handlingsplan. Beroende på vad just du behöver, kan Omställningsfonden hjälpa till att beskriva din kompetens, presentera dig på ett attraktivt sätt, söka jobb effektivt och lära dig mer om arbetsmarknad och rekryteringsprocesser. De kan också hjälpa dig med mer omfattande stöd för att till exempel gå en kortare utbildning eller starta eget företag.

De villkor som du behöver uppfylla för att ha rätt till aktiva insatser är bland annat att du ska ha varit tillsvidareanställd enligt Allmänna Bestämmelser vid uppsägningstillfället, anställd hos arbetsgivaren i minst ett år sammanhängande och jobbat minst 40 procent. 

Läs mer om villkoren hos Omställningsfonden

Ekonomiskt stöd

Det ekonomiska stödet i form av så kallad a-kasseutfyllnad, kan ge dig ersättning motsvarande 80 procent av din lön, inklusive ersättningen från a-kassan, i 200 ersättningsdagar. Därefter kan du få 70 procent av lönen under ytterligare 100 ersättningsdagar.

Om du och din rådgivare på Omställningsfonden kommer överens om att du ska delta i en aktivitet som inte kan kombineras med ersättning från a-kassan, kan du få 80 procent av din lön under 43 ersättningsdagar.

Om du har fyllt 61 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du också ansöka om så kallad särskild ersättning. Läs mer om det hos Omställningsfonden

Du ansöker själv om ekonomiskt stöd efter att din arbetsgivare har anmält dig till Omställningsfonden. Villkoren för att få a-kasseutfyllnad är att du ska varit anställd under minst fem sammanhängande år, varav tillsvidareanställd under de senaste fyra åren. Du får inte ha tackat nej till erbjudande om liknande anställning hos din arbetsgivare och du behöver ha ersättning från en a-kassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Läs mer om villkoren hos Omställningsfonden

Ledarnas inkomstförsäkring

Om du är medlem i Ledarna ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Den kan hjälpa dig ekonomiskt om du blir ofrivilligt arbetslös, oavsett vilket kollektivavtal du omfattas av.