Arbetslöshet – statligt anställda

Som statligt anställd kan du få hjälp till nytt jobb från Trygghetsstiftelsen om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, har sagt upp dig själv på grund av omlokalisering eller har haft en tidsbegränsad anställning.

Från och med den 1 februari 2021 kan du som blir uppsagd på grund av sjukdom få stöd av Trygghetsstiftelsen. Detta gäller fram till den 31 december 2023. Läs mer om det hos Trygghetsstiftelsen.

När din arbetsgivare har anmält dig till Trygghetsstiftelsen kan du boka tid hos en konsulent. Konsulenten ger dig stöd och hjälp för att hitta ett nytt jobb genom bland annat jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning och rekryteringsservice.

Ekonomiskt stöd

Om du får ett jobb med lägre lön än du hade i din gamla anställning, kan du få viss kompensation för mellanskillnaden under som längst 780 ersättningsdagar om du uppfyller villkoren för det. Det kallas inkomstförstärkning.

Du kan också få en a-kasseförstärkning som fyller ut a-kassan så du kommer upp i en ersättning som motsvarar upp till 80 procent av din tidigare inkomst under de första 200 ersättningsdagarna, och 70 procent i ytterligare 100 ersättningsdagar om du uppfyller villkoren.

Mer om villkoren och vad som gäller hittar du hos Trygghetsstiftelsen.

Ersättning under tvist: Nya regler från 1 oktober 2022

Har du blivit uppsagd den 1 oktober 2022 eller senare och det pågår en tvist med din arbetsgivare om detta kommer du efter din uppsägningstid inte längre få lön under tiden tvisten pågår. I stället kan du ansöka om arbetslöshetsersättning från a-kassan.

Utöver ersättning från a-kassan kan du, om du uppfyller villkoren för det, ha rätt till ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring hos Bliwa. Inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet i Ledarna gäller vid ofrivillig arbetslöshet och försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kr i som längst 150 dagar. Med frivilligt tecknade tilläggsförsäkringar kan du försäkra en inkomst upp till 120 000 kronor och förlänga ersättningstiden till totalt 250 dagar. Läs mer hos bliwa.se/ledarna.

Om du senare vinner tvisten så att ekonomiskt skadestånd, i form av utebliven lön, betalas ut till dig behöver du betala tillbaka den ersättning som du fått från a-kassan och från inkomstförsäkringen.

Ledarnas inkomstförsäkring

Om du är medlem i Ledarna ingår en inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Den kan hjälpa dig ekonomiskt om du blir ofrivilligt arbetslös, oavsett vilket kollektivavtal du omfattas av.