Efterlevandeskydd – kommun och region

Du som har kollektivavtal inom kommun och region omfattas av efterlevandeskydd genom tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KR.

Efterlevandepension

Du som har KAP-KL omfattas av en efterlevandepension som kan betalas ut under fem år till din maka eller make och i vissa fall sambo om du skulle dö under tiden du är anställd. Barn kan få efterlevandepension fram till 18 års ålder, alternativt 20 år om barnet studerar vidare.

Beloppet som betalas ut motsvarar en viss del av den lön som du haft. Läs mer om det på KPA:s webbplats.

Familjeskyddet i AKAP-KR kommer att omförhandlas.

Familjeskydd

Du som har AKAP-KR omfattas av familjeskydd som kan betalas ut under fem år till din maka eller make och i vissa fall sambo om du skulle dö under tiden du är anställd. Barn kan få efterlevandepension fram till 18 års ålder, alternativt 20 år om barnet studerar vidare.

Familjeskyddets storlek är baserat på en viss procent av inkomstbasbeloppet. Läs mer om det på KPA:s webbplats.

Tjänstegrupplivförsäkring

Så länge din anställning varar har du också en så kallad tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL), som ger din familj ett engångsbelopp om du skulle dö innan du fyllt 67 år. Om du vill kan du välja annan förmånstagare än de som listas i beskrivningen av försäkringen hos KPA Pension.

Valfritt återbetalningsskydd

Om du inte har gjort ett aktivt val kring din tjänstepension har du ett återbetalningsskydd via KPA Pension. Det betyder att maka, make, sambo eller barn får dina tjänstepensionspengar (KAP-KL eller AKAP-KL) när du dör. Om du vill kan du välja bort det. Det är viktigt att veta att din ålderspension blir lägre om du har återbetalningsskyddet, eftersom du då inte får del av de arvsvinster som fördelas bland de som inte har återbetalningsskyddet.

Hos Konsumenternas får du hjälp att jämföra kostnaden för återbetalningsskydd hos olika pensionsbolag.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss får du tillgång till våra förmånliga medlemsförsäkringar via Trygg-Hansa. Förutom inkomstförsäkringen, som ingår i din medlemsavgift, kan du också välja livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för att nämna några.