Efterlevandeskydd – privatanställda

Du som har kollektivavtal inom privat sektor omfattas av efterlevandeskydd genom tjänstepensionsavtalet, ITP.

Avtalat

Avtalat ägs gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv, där Ledarna är en del av PTK. Läs mer om efterlevandeskyddet på Avtalats webbplats.

Ett tips är också att delta i Avtalats webbinarier. De har kurser som riktar sig till dig som anställd och till arbetsgivare.

Efterlevandepension

Du som har ITP 2 och har en lön på mer än 47 625 kronor för år 2024, omfattas av familjepension. Familjepensionen betalas ut livet ut till efterlevande make, maka eller registrerad partner. Barn får familjepension till och med den månad de fyller 20 år. Loggain på avtalat.se för att se om du omfattas av ITP 2 eller inte.

Om du varken är gift eller har barn under 20 år, kanske du inte har något behov av familjepensionen. Då kan du byta ut intjänandet till familjepensionen mot intjänande till din egen ålderspension.

Tjänstegrupplivförsäkring

Så länge din anställning varar har du också en så kallad tjänstegrupplivförsäkring (TGL), som kan ge din familj ett skattefritt engångsbelopp om du skulle dö före pensionen. Om du vill kan du välja annan förmånstagare än de som listas i beskrivningen av försäkringen hos  avtalat.se.

Valfritt familjeskydd

Du kan teckna ett familjeskydd enligt ITP 1 och ITP 2, som ger en tidsbegränsad efterlevandepension om du skulle dö innan du fyllt 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Priset för familjeskyddet varierar dels beroende på hur gammal du är, och dels vilket belopp och vilken utbetalningstid du väljer. Kostnaden dras från din pension. Du kan läsa mer och teckna familjeskyddet hos avtalat.se.

Valfritt återbetalningsskydd

Om du vill kan du välja ett återbetalningsskydd till din tjänstepension. Då får maka, make, sambo eller barn dina tjänstepensionspengar (ITP 1 eller ITPK) när du dör. Det är viktigt att veta att din ålderspension blir lägre om du har återbetalningsskyddet, eftersom du då inte får del av de arvsvinster som fördelas bland de som inte har återbetalningsskyddet. Läs mer hos avtalat.se.

Hos Konsumenternas får du hjälp att jämföra kostnaden för återbetalningsskydd hos olika pensionsbolag.

Podd om efterlevandeskydd

Vad händer med dina pensionspengar om du skulle avlida innan du fyllt 65 år och hur påverkas din familj? Är du privatanställd med kollektivavtal finns olika val du kan göra beroende på hur din familjesituation ser ut. Hör Ledarnas pensionsexpert Erica Ropero och Anna Allerstrand, tidigare pensionsspecialist på PTK, idag försäkringskonsult på Avtalat.

Rådgivningstjänst

Avtalats rådgivningstjänst ger dig personlig rådgivning som hjälper dig som privatanställd att anpassa din tjänstepension till dina behov. Tjänstens syfte är att att hjälpa dig att fatta kloka beslut utifrån din ekonomi, din familjesituation och dina önskemål.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss får du tillgång till våra förmånliga medlemsförsäkringar via Trygg-Hansa. Förutom inkomstförsäkringen, som ingår i din medlemsavgift, kan du också välja livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för att nämna några.