Efterlevandeskydd – statligt anställda

Du som har kollektivavtal inom staten omfattas av efterlevandepension (PA16) som betalas ut till maka eller make och i vissa fall sambo. Dina barn kan få pension fram tills de fyller 20 år.

Beloppet som betalas ut påverkas av vilken lön du har. Läs mer om familjepension hos SPV.

Om du är statligt anställd, men inte omfattas av PA16, kontakta SPV för att ta reda på vad som gäller för dig.

Tjänstegrupplivförsäkring

Som statligt anställd har du också en så kallad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som kan ge din familj ett skattefritt engångsbelopp om du skulle dö under tiden du är statligt anställd. Läs mer om försäkringen hos SPV.

Valfritt återbetalningsskydd

Om du vill kan du välja ett återbetalningsskydd till din tjänstepension. Då får din familj din intjänade tjänstepension när du dör. Det är viktigt att veta att din ålderspension blir lägre om du har återbetalningsskyddet, eftersom du då inte får del av de arvsvinster som fördelas bland de som inte har återbetalningsskyddet.

Du kan välja återbetalningsskydd både för den delen av din tjänstepension som förvaltas av Kåpan Pension och den valbara delen där du själv kan välja förvaltare. Valet för de olika delarna gör du hos Kåpan Pensioner respektive SPV.

Hos Konsumenternas får du hjälp att jämföra kostnaden för återbetalningsskydd hos olika pensionsbolag.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss får du tillgång till våra förmånliga medlemsförsäkringar via Trygg-Hansa. Förutom inkomstförsäkringen, som ingår i din medlemsavgift, kan du också välja livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för att nämna några.