Fler nyheter
Offentlig sektor 1 november 2022

Maktskifte i många kommuner efter valet

Folket har sagt sitt, rösterna är räknade och den politiska kartan har nu ritats om. Hur kommer din roll som chef i offentlig sektor påverkas? Och i så fall hur?

Höstens val innebär maktskifte i såväl riksdagen som i många regioner och kommuner. Många folkvalda och politiska tjänstemän börjar packa flyttkartongerna och förbereda sig på nya roller. Det löpande arbetet på förvaltningar och för medarbetare i offentlig sektor påverkas också på många håll. Redan en tid före valet inträder ofta ett slags vänteläge där beslut skjuts fram. För flera kan det innebära att såväl arbetssätt som projekt och chefsansvar ändras eller avvecklas om den politiska ledningen byts ut.

Valresultatet pekar på skifte i många kommuner och regioner

Det är ännu inte klart, när detta skrivs, exakt hur styrande koalitioner och fördelning av olika poster kommer se ut, men huvudtendenserna är tydliga enligt Valmyndigheten, TV4, SVT och DN. I så många som 250 av våra 290 kommuner har SD blivit större efter att ha gjort ett starkt val. Särskilt på landsbygden verkar SD slagit sig fram, speciellt där C samtidigt visat sig tappa många av sina väljare. I Storuman, Bräcke och Gotland som alla är traditionellt starka C-fästen backar man 19, 13 respektive 7 procent.

I flera kommuner är det jämnt mellan blocken och i några blir det maktskifte efter lång tid med samma styrande parti. Det gäller bland annat i Trollhättan där S har styrt i så mycket som 100 år. De är fortsatt starka men i årets val backar de 3 procent vilket gör att M och SD har stora chanser att ta över. Även i Oskarshamn är det jämnt mellan blocken och S skulle kunna tvingas lämna ifrån sig styret för första gången på 92 år till M, SD och KD. Liknande tendenser finns i Oxelösund där S styrt i 72 år men där nu M går framåt och verkar bli största parti.

I alla de tre storstadsregionerna går det dock åt motsatt håll. I både Västra Götaland och Stockholm var det innan valet en blågrön majoritet men nu verkar det som att MP byter sida eftersom S var en valvinnare och ett skifte till S-styre står för dörren. Även i Skåne har S och V gått framåt medan de styrande borgerliga partierna backar, men då SD är fortsatt starka så kanske det inte blir något maktskifte där.

 

Opartisk och neutral roll

Flera forskare har undersökt vilken betydelse ett nytt politiskt styre egentligen har för offentlig sektor. En av dem är Anders Ivarsson Westerberg som är docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola, och som forskar i ämnet offentlig förvaltning. Han menar att dramatiken i maktens korridorer inte har så stor påverkan i vardagen för de flesta som arbetar i offentlig sektor. Om man gör en internationell jämförelse och ser på USA till exempel, så har vi i Sverige en tydligare opartisk och neutral roll för de som arbetar i offentlig verksamhet. Vi har också en större andel opolitiska tjänstemän. Yttrandefriheten är stark – man får tycka, tänka och säga vad man vill – men i yrkesrollen lägger man bort egna åsikter och utför de uppdrag som kommer från styrande nivåer.

 

Svårt att helt bortse från sina känslor

Det låter så enkelt, men kan ändå vara svårt. Kan man som människa bortse helt från sina känslor och personliga åsikter? Nja, svarar professor Åsa Wettergren på den frågan. Hon forskar på emotioners betydelse i byråkratiska organisationer vid Göteborgs universitet och håller med Ivarsson Westerberg om att förmågan att hålla sin personliga åsikt och sitt professionella agerande isär, är avgörande för att man ska kunna arbeta i offentlig verksamhet. Det blir lättare om ledning och styrning inte ändras för ofta. Då kan en kultur och en professionell stolthet byggas upp på arbetsplatsen, som gör att medarbetare automatiskt slår av sina egna personliga åsikter när de kommer till jobbet. Men det går inte att dra detta hur långt som helst. Om dissonansen blir alltför stor mellan den egna övertygelsen och de värden som organisationen står för, måste man agera. I det läget kan det kanske till och med vara svårt att ens arbeta kvar.

 

Politiken kan påverka även de opolitiska

Även Håkan Johansson, professor vid Socialhögskolan i Lund, menar att politiska svängningar kan påverka handläggarnas arbete och vardag ganska mycket. Han har forskat kring hur arbetet på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen påverkas av politiska mål och regleringsbrev. I intervjuer med medarbetare framkommer att de är både lyhörda för ändrade förutsättningar och ibland frustrerade över att inte få slutföra en förändring innan en ny tar vid. Han menar också att förändringarna ibland kan vara ganska snabba och oförutsägbara, särskilt i valtider när politiker vill visa handlingskraft genom att till exempel byta ut högsta ledningen på en myndighet eller förvaltning. Det riskerar att öka medarbetares oro, osäkerhet och vantrivsel.

 

Valets konsekvenser för chefskapet

För dig som är chef i offentlig verksamhet skapar dessa förändringar förstås utmaningar i ditt dagliga ledarskap såväl som i långsiktig styrning av din verksamhet. Chefer påverkas olika beroende på placering och ju högre position du har desto troligare är det att du påverkas direkt av ett nytt politiskt styre och mer märkbart blir maktskiften.

Ledarna inom offentlig sektor har tidigare skrivit om det här på sidan under Nyheter och Kunskap. Det handlar både om vilka förutsättningar som styr, vilka dilemman du kan ställas inför och tips på hur du kan hantera dem.

Läs till exempel om politisk styrning i artikeln Offentlig sektor eller privat – hur ser skillnaderna ut? Där sammanfattar vi bland annat ett poddsamtal mellan forskarna Katarina Barrling och Johan Hansson om hur det är att vara chef och ledare i det som de dramatiskt kallar korselden mellan politik och förvaltning.

Punkt 4 i artikeln Så hanterar du fem vanliga chefsdilemman handlar om hur du som chef kan agera för att hålla en långsiktig riktning i ditt ledarskap genom att tydliggöra vilka delar du själv äger och vilka delar du inte kan påverka.

Sammanfattningsvis finns alltså en massa utmaningar för dig som chef. Det är en del av jobbet och för många är det svåra och komplexa också stimulerande, lärorikt och roligt. Värt att komma ihåg är att oavsett maktskifte eller inte, så är valresultatet en del av vår demokrati och allas vår samlade vilja.

Om forskarna:

https://www.sh.se/kontakt/forskare/anders-ivarsson-westerberg

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/asawettergren

https://portal.research.lu.se/sv/persons/h%C3%A5kan-johansson