Fler nyheter
Offentlig sektor 29 september 2022

Så hanterar du fem vanliga chefsdilemman

Vardagen som chef bjuder på en hel rad utmaningar och kniviga situationer. Många löser du instinktivt utan att tänka – då är det bara att gratulera – men ibland blir det dock inte som du tänkt dig. Läs om några dilemman du kan stöta på, och hur du kan hantera dem.

1 – Du är övertygad om att ingen kan jobbet så bra som du själv

Du har delegerat en stor uppgift till en grupp medarbetare, bland annat för att kunna frigöra mer av din tid till ledning och styrning av verksamheten. Många av medarbetarna i gruppen är juniora och har inte alls lika mycket erfarenhet som du själv, medan du har jobbat länge inom ditt område och kan utföra de flesta arbetsuppgifter i sömnen. Det kliar i fingrarna att ta över och bara göra jobbet, du är övertygad om att det både skulle bli ett bättre resultat och gå snabbare.

Så här kan du göra:

Se till att dina medarbetare känner till dina förväntningar när det gäller resultat och deadlines; var tillgänglig om de söker stöd eller har frågor; om du ser tecken på att arbetet inte går enligt plan så boka in avstämningar med jämna mellanrum. Men håll dig sedan lugn och på behörigt avstånd. Ha lite is i magen helt enkelt. Och var öppen för nya sätt att göra jobbet, kanske hittar dina oerfarna medarbetare oväntade lösningar som rent av förbättrar leveransen på sikt.

2 – Du håller inte med om ledningens bedömning

Det har kommit nya riktlinjer från ledningen och de kommer påverka din verksamhet och dina medarbetares vardag. Du som chef ska nu förbereda för implementeringen genom att kommunicera innehållet i de nya riktlinjerna, syftet med dem och vad de ska leda till. Problemet är bara att du inte själv tror på vare sig nulägesbeskrivningen eller lösningen. Du är i stället övertygad om att de nya riktlinjerna kommer innebära mer arbete för dina medarbetare och dessutom mindre effektiv verksamhet. Här gäller det att ta ansvar som företrädare för ledningen och samtidigt vara ärlig och inkännande i kommunikationen med dina medarbetare.

Så här kan du göra:

Tänk igenom hur du kan stå för innehållet i de nya riktlinjerna och målbilden; prata med dina chefskollegor. Kanske finns fler som tänker som du? Kan ni be om förtydliganden från ledningen? Tillsammans kan ni hitta sätt att kommunicera ärligt och effektivt. Fundera till exempel på om det finns någon del som du håller med om eller tycker är bra och som du kan ta fasta på.

3 – Du vill vara personlig men inte bli för privat

En av anledningarna till att du valt att bli chef är att du gillar människor. Därför vill du lära känna dina medarbetare, är genuint intresserad av dem och delar gärna med dig av din vardag. Du vill vara spontan och öppen med såväl farhågor som nya idéer, och älskar att bolla alternativa lösningar med andra. Allt är förstås helt rätt och nödvändigt för att bygga ett förtroendefullt samarbete och lösa komplexa problem tillsammans. I ett jämställt team helt utan hierarkier kan det fungera utmärkt med en kompisrelation mellan chef och medarbetare. De flesta organisationer är dock inte riktigt så utopiska. I den krassa verkligheten sätter företeelser som lönesättning, arbetsledning och titlar begränsningar för hur mycket kompis ni kan bli inom gruppen. I en starkt hierarkisk organisation kan en spontan, ogenomtänkt idé från en hög chef uppfattas som en konkret beställning som ska genomföras. En personlig fråga som du tänkt var allmän och neutral kan uppfattas som att du snokar eller lägger dig i.

Så här kan du göra:

Försök att hitta rätt balans mellan personligt och privat; var uppmärksam på hur dina medarbetare reagerar när du till exempel ställer frågor om deras privatliv; berätta något djupt personligt om dig själv eller kom med en intuitiv idé. Det gäller helt enkelt att läsa av organisationskulturen och människorna omkring dig.

4 – Du strävar efter tydlighet i en snabbt växlande omvärld

Du vill vara tydlig i ditt ledarskap och strävar efter att skapa stabilitet och trygghet genom att agera förutsägbart. Du är mån om att få med alla i gruppen i arbetet mot vision och gemensamma mål. Men så blir det val och den politiska spelplanen ruskas om ordentligt. Länge är det osäkert hur den nya majoriteten kommer se ut och när det väl är avgjort så kommer helt nya prioriteringar och satsningar. För att inte tala om nya personer på ledande positioner. Tydligheten känns som bortblåst.

Så här kan du göra:

Få klart för dig vad du har – och vad du inte har – kontroll över; lägg ingen energi på sådant du ändå inte kan göra något åt (även känt som den episka sinnesro-bönen). Kan du skapa tydlighet kring detta så kommer du veta vilka områden du kan styra över och jobba långsiktigt med.

5 – Du vill men kan inte lösa dina medarbetares alla problem

Du försöker att låta dörren till ditt rum alltid vara öppen och är tillgänglig för dina medarbetare när helst de söker råd eller hjälp, eller bara vill prata. Det är viktigt för dig att lyssna och du sätter en ära i att ta dig den tid som behövs. Du upplever att du blir belönad genom en förtroendefull relation med medarbetarna och ett öppet arbetsklimat som underlättar samarbete och effektivitet. Men den senaste tiden har allt större del av dina dagar gått till att torka tårar, lösa konflikter och lägga livspussel. Det är inte vad ditt uppdrag går ut på och du inser att du behöver få mer kontroll över din tid och din arbetsdag.

Så här kan du göra:

Tydliggör gränsen för vad du som chef ska förväntas lösa eller påverka samt vad du inte kan ta ansvar för. De flesta organisationer erbjuder stöd för anställda som till exempel behöver samtalsterapi, familjerådgivning eller personlig utveckling. Kolla upp vad som finns tillgängligt i er organisation så att du kan hänvisa dina medarbetare vidare. Fortsätt hålla dörren öppen men håll också hårt i dina tydliggjorda gränser.

Tips på mer läsning för dig som chef inom offentlig sektor:

Att leda den som inte vill bli ledd

Ny som chef? 5 tips som ger dig en stabil start