Fler nyheter
Privat tjänstesektor 30 mars 2019

Verksamhetsåret 2018

Reflektion från ordförande och uppmaning!

Reflektion av ordförande
2018 har varit ett fantastiskt år för Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT). Återigen har vi överträffat oss själva. Det arbete som styrelsen lagt ner under de senaste fyra åren i form av olika projekt så som till exempel upphandling av byrå, utarbetandet av en strategi rörande kommunikation och medlemsaktivtiter i form av nätverksskapande seminariedagar börjar nu ge resultat. Allt fler börjar känna igen namnet Ledarna inom privat tjänstesektor och olika personer från styrelsen. Det visar sig inte minst i form av att både våra medlemmar och utomstående aktörer hör av sig till LPT med olika frågeställningar och för att ta del av våra tankar på olika sätt. Läs vår verksamhetsberättelse så får du veta mer.

Verksamhetsberättelse 2018