Fler nyheter
Privat tjänstesektor 20 januari 2017

Öppet brev till Sveriges rikspolitiker

Sverige måste bli ett föredöme även när det gäller integration.
Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT

Sedan januari 2014 har fler än 270 000 personer sökt asyl i Sverige. Situationen gör att Sverige står inför ett viktigt vägskäl, där frågan om hur väl vi lyckas integrera dessa personer in i vårt samhälle kommer att vara avgörande på många sätt. En av de viktigaste delarna för att lyckas med integrationen här i Sverige är – utan tvivel – de nyanländas möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Våra politiker sitter på det yttersta ansvaret. De måste se till så att regler och processer fungerar väl och att berörda myndigheter bidrar till en välfungerande integration. Tyvärr lyser de konkreta åtgärder som verkligen skulle underlätta för dem som ska anställa och anställas med sin frånvaro.

Med anledning av detta har bla Sveriges ledande rikspolitiker fått ett öppet brev från ordförande i föreningen Ledarna inom tjänstesektor. 

Läs brevet i sin helhet

Rapporten Integration i praktiken 


Integration i praktiken

Omslag rapport Integration i praktiken.