Fler nyheter
Vård & Omsorg 11 november 2019

Göteborgschef årets bästa chef i vård och omsorg

Jessica Rönnerfors, verksamhetschef på Positivumgruppen i Göteborg, får Guldkransen 2019 och är därmed Sveriges bästa chef inom vård och omsorg.

Juryn har även utsett Guldkransens hederspris 2019 som går till Maria Bergström, verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun och Ingela Pirttilä, enhetschef på Sundsvalls sjukhus. Prisutdelare var Peder Björk, Sundsvalls kommunstyrelses ordförande. Bakom priset står Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO.

Juryn motiverar utnämningen av Jessica Rönnerfors så här:

Genom sitt prestigelösa och ärliga ledarskap är hon en omtyckt chef som håller värdegrunden levande genom att leva den själv varje dag. Hon går till arbetet för att hon vill göra skillnad för individen. Hon omorganiserar, avslutar och utvecklar verksamheter framgångsrikt genom ett respektfullt ledarskap som har fokus både på resultat och individ.

Jessica Rönnerfors arbetar som verksamhetschef på Positivumgruppen i Göteborg, ett privat företag som bedriver stödboende, öppenvård, HVB-hem, kvinnojourer och en gymnasieskola.

- Det är jättefint att bli uppmärksammad på det jag gör, säger Jessica Rönnerfors. Det gör att jag reflekterar över mitt ledarskap och hur duktiga alla runt om mig är. Jag är ju en del av helheten, det är många som lett och stöttat mig.

Läs mer om Jessica Rönnerfors här.

Bland ett stort antal nomineringar som kommit in från landets vård- och omsorgsinrättningar har juryn även utsett två hederspristagare:

 • Maria Bergström, verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen i Åhus i Kristianstads kommun. Läs mer om henne här.
 • Ingela Pirttilä, enhetschef på avdelningen för patologi och cytologi på Sundsvalls sjukhus. Läs mer om henne här.

Guldkransen delas varje år ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för brukare och medarbetare. Syftet är att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer inom vård och omsorg.

Årets jury består av Anneli Samuelsson och Susanne Thorsell, båda styrelseledamöter i LiVO, Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Inga-Kari Fryklund, förbundsordförande Vårdföretagarna samt Andreas Dahlqvist, enhetschef Tiohundra och vinnare av Guldkransen 2018.

För mer information kontakta:

Anneli Samuelsson, styrelseledamot LiVO, tel 070 – 665 53 03

Monica Berling, kommunikationsansvarig för Guldkransen, tel 0760 – 44 68 94, e-post monica.berling@outlook.com

Fakta om Guldkransen

Guldkransen är ett initiativ från LiVO, Ledarna inom Vård och Omsorg, en branschförening inom fackförbundet Ledarna med 8 000 medlemmar.

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap:

 • Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra.
 • Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats.
 • Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas.

LiVO delar sedan 2017 ut utmärkelsen Guldkransen. Syftet är att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer inom vård och omsorg.

Guldkransens tidigare vinnare och hederspristagare:

 • Andreas Dahlqvist, enhetschef Tiohundra - vinnare 2018
 • Ulrika Ivarsson, enhetschef på Individ- och familjeavdelningen, Myndighet och Öppenvård barn- och ungdomsenheten, Tjörn – hederspris 2018.
 • Siv Hagengrinder, enhetschef på demensboendet Hagen, Herrljunga – hederspris 2018
 • Ida Zetterqvist-Hoel enhetschef Rättspsykiatrin i Trelleborg – vinnare 2017
 • Ann-Sophie Holgersson verksamhetschef Omsorgsboende, hemtjänst, personlig assistans TioHundra Norrtälje – hederspris 2017
 • Arja Lindkvist enhetschef Hemsjukvården i Västerås Stad – hederspris 2017

 

Om LiVO

Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, är en branschförening som samlar Ledarnas medlemmar inom vård, omsorg och socialtjänsten, totalt över 8 000 chefer. Föreningens uppdrag är att belysa vikten av ett professionellt och hållbart ledarskap inom vård- och omsorgssektorn.

LiVO vänder sig till alla chefer inom kommun, landsting och privata aktörer som arbetar enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).