Med mod och målmedvetenhet vändes trenden

Ingela Pirttiläär en av tre finalister till Guldkransen 2019. LiVO:s utmärkelse till Sveriges bästa vård- och omsorgschef.

Ingela Pirttilä.jpgHur känns det att bli utsedd till en av tre finalister till priset för Sveriges bästa vård- och omsorgschef?

- Hedrande och utmanande. Utmanande eftersom om jag skulle vinna får jag verkligen något att leva upp till. Det känner jag ödmjukhet inför.

Ingela arbetar idag på avdelningen för patologi och cytologi på Sundsvalls sjukhus. När hon kom som chef över avdelningens labbverksamhet hade avdelningen mycket långa svarstider och sliten personal. På några få år har hon lyckats vända verksamheten som nu har bland landets kortaste svarstider.

Hur gjorde du för att vända utvecklingen?

- Det var på riktigt en stor utmaning eftersom avdelningen var underbemannad. Vi hade höga sjuktal och övertidsarbetet var både krävande och kostsamt. Vi mäktade inte med att ta emot studenter för arbetsplatsförlagd utbildning från den utbildning vi behövde personal från. Det i sin tur gjorde att det var oerhört svårt att rekrytera. Det blev ett moment 22.

- Labbprocessen var en flaskhals. Svarstiderna blev långa och oroliga patienter fick vänta på besked.

- Jag bestämde mig för att försöka rekrytera. Jag räknade på vad all sjukfrånvaro och övertid kostade och såg att om vi anställde fyra personer skulle ekonomin inte påverkas negativt.   

- Jag fick min chefs tillåtelse att göra vad jag kunde och lyckades rekrytera tre legitimerade biomedicinska analytiker och två undersköterskor. Sedan hittade jag ett sätt att kompetensväxla internt mellan legitimerad och icke-legitimerad personal.

- Vi upphandlade en maskin som sparade tid. Vi införde digitaliserad diktering och ändrade lite i våra rutiner.

- Jag ljuger inte – det tog två veckor i slutet av 2016 att få trenden att vända. Det var som att en propp gått ur systemet. För första gången på mycket länge klarade labbet dagens inflöde och alla arbetsuppgifter var utförda när vi gick hem på kvällen.

- På köpet har vi också fått många andra effekter; friskare personal, kringarbete som nu blir gjort och lusten att handleda studenter från det program som säkerställer vår kompetensförsörjning i framtiden. Nu ser också studenterna vilken trivsam och bra verksamhet vi har, så de vill så klart börja jobba hos oss! 

Vad skulle du säga är utmärkande för ditt ledarskap?

- Mod och uthållighet. Förändring tar tid och så måste det vara om det ska bli hållbart.

- Delaktighet och sammanhang är också viktiga delar. Att få bekräftelse är ett grundbehov för oss människor. Att känna sig som en viktig kugge, värdefull oavsett vad jag gör, leder till att människor inte känner sig utbytbara. Jag tittar inte bara på formell kompetens utan minst lika mycket på medarbetarens personliga kompetens och vad hen kan bidra med i gruppen. Om man har motiverande arbetsuppgifter, är delaktig och får arbetstillfredsställelse, då trivs man.

- En annan styrka är min förmåga att skilja på sak och person. Om man kan visa i sitt ledarskap att man skiljer på sak och person så går det så mycket enklare att lösa sakfrågan.

- Jag har också jobbat hårt med att skapa en kultur fri från dömande. Om alla är med på att stärka där kedjan är svag då skäller man inte på varandra när något går snett. Istället delar medarbetare med sig av lösningar.

- Det finns ett ord som är viktigast av allt: bemötande. Att behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Att vara den som visar respekt, är samarbetsvillig och tar initiativ till att tina en frostig Med relation.

Vad tror du själv gör att du har nominerats till priset?

- Att medarbetarna idag känner en stolthet över sin verksamhet. Den ligger idag i framkant vad gäller utveckling mot digital patologi och nya analysmöjligheter vilket gör att vi känner att vi är på rätt väg. Jag tror att de litar på min förmåga att leda vår verksamhet.

Vad betyder sådana här utmärkelser för dig som chef inom vård och omsorg?

- Alla har behov av bekräftelse, även chefer. Men för att bli framgångsrik som chef är det kanske inte bekräftelse som man i första hand söker. Min näring består i att ge bekräftelse. Att då få uppskattning genom att medarbetare nominerar mig för den jag är – det är stort. Jag får gåshud.