Hon har gjort värdeorden till sin livsstil

Jessica Rönnerfors en av tre finalister till Guldkransen 2019. LiVO:s utmärkelse till Sveriges bästa vård- och omsorgschef.

Jessica Rönnerfors arbetar som verksamhetschef på Positivumgruppen i Göteborg med verksamheter i bland annat Kungsbacka. Det är ett privat företag som bedriver stödboende, öppenvård, HVB-hem, kvinnojourer och en gymnasieskola. Hon är medlem i företagets koncernledning och har tre chefer som rapporterar till henne. Dessutom är hon parallellt även föreståndare för ett stödboende.

jessica.ronnerfors.jpg

Hur känns det att bli utsedd till en av tre finalister till priset för Sveriges bästa vård- och omsorgschef?

- Det känns överraskande och glädjande. Wow!  

I nomineringen av Jessica kan man läsa att hon är en viktig förebild för den chefskultur som detta starkt värderingsstyrda företag förespråkar. ”Hon är ett levande bevis på att vackra värdeord kan vara mer än bara en skrivbordsprodukt. Det kan också vara en livsstil.”

Företagets värdeord är kvalitetsmedvenhet, flexibilitet och pålitlighet.

Hur gör du värdeorden till din livsstil?

- Jag visar genom mig själv och mitt agerande att jag lever efter värdegrunden. Jag ser till att det finns en upplevelse av värdeorden. Ett exempel på flexibilitet är att jag tillfälligt hoppat in som föreståndare för ett boende. Men jag kan också städa en korridor eller träffa en ungdom om det är vad som behövs.

- Det kan också handla om att tänka annorlunda, att ha ett flexibelt tankesätt. Dessutom är jag engagerad och jag hoppas att det märks att jag gillar mina arbetsuppgifter men också de utmaningar som hör ihop med dem.

Vilka är styrkorna i ditt ledarskap?

- Det tror jag är att jag är in lyssnande utan att vara rädd för att lyfta svårigheter. Jag visar att jag verkligen finns som stöd om man behöver mig men att medarbetarna har eget mandat att tycka och utföra sina uppdrag.

- Jag kan prata om sådant som kan bli bättre rakt och utan krusiduller så att det blir på ett avväpnat sätt. Det handlar inte om vem som har gjort fel utan om ett lärande.

- Jag försöker också sätta ord på känslor. Ibland kan det räcka att dela en jobbig känsla med en annan människa.

Vilka utmaningar har du haft?

- Det är en stor skillnad att jobba i privat sektor där det finns konkurrenter om uppdragen. Om vi inte levererar den kvalitet som vi lovat så har vi ingen köpare. Vi behöver hela tiden bevisa att vi gör det vi lovar. Kunden ska se oss som en god aktör och komma tillbaka. Det är också en utmaning att jobba med den viktiga marknadsföringen av verksamheterna - något som socionomer inte arbetar med generellt. Därför är det så viktigt att vi är stolta över verksamheterna och vi vill kunna hjälpa många! 

- Jag behöver förmedla förståelse för att kvalitet inte är en enskilds ansvar utan att vi samarbetar för att leverera rätt kvalitet.

- Jag brukar be cheferna tänka på verksamheten som om de själva ägde den. Och fråga om de i så fall hade gjort annorlunda. Det är ett sätt att få cheferna att förstå det moraliska ansvaret, stå för värderingarna och utveckla det affärsmässiga. 

Vad är det bästa med att vara chef inom vård och omsorg?

- Att jag har möjlighet att påverka och göra skillnad. Det är roligt att jobba med människor och kunna bidra till att det bättre för andra.

Vad betyder sådana här utmärkelser för dig som chef inom vård och omsorg?

- Det är jättefint att bli uppmärksammad på det jag gör. Det gör att jag reflekterar över mitt ledarskap och hur duktiga alla runt om mig är. Jag är ju en del av helheten, det är många som lett och stöttat mig.