Hallå där Kristina Frödin

Styrelseledamot i Ledarna inom Skogs- och Träindustrin och Personalledare på Holmen Paper i Hallstavik.

Porträtt Kristina Frödin.

Vilka utmaningar har du just nu i din roll:

Rekrytering av bra operatörer då vi står inför stora pensionsavgångar. Konkurrensen om kompetens är hård och vi har svårt att rekrytera. Det är viktigt för oss att få ny kompetens men också att erfarenheten och den kunskap som finns idag förmedlas vidare så vi kan skapa förutsättningar för förbättringar i vårt arbetssätt hela tiden. Vi har inlett samarbete med skolor för att skapa intresse för att jobba i vår bransch.

Hur vi jobbar med ledarskap hos oss:

Alla nya chefer får går Holmens eget ledarprogram. Sedan har vi ett flertal olika forum på min arbetsplats där ledare och chefer träffas för att bolla idéer och problem. Ledarskapsprogram erbjuds oavsett om du är ny eller mer erfaren chef. Vi har även utvecklingsprogram för de som leder utan att vara formell chef. Det ger oss möjlighet att hjälpa varandra i vardagen.