Hallå där Malin Sunesson

Styrelseledamot i Ledarna inom Skogs- och Träindustrin och arbetar på Stora Enso Fors AB.

Portr├Ątt Malin Suneson.

Vilka utmaningar har du i din roll just nu?

Pågående organisationsförändringar, det ställer krav på mig som chef att jag är lyhörd och att jag ser till att korrekt information finns att tillgå för att undvika missförstånd och onödig oro.

Hur jobbar ni med ledarskap på din arbetsplats?

Vi har ett ledarskapsprogram för chefer inom Stora Enso där det är deltagare från alla divisioner inom bolaget vilket ger bra erfarenhetsutbyte och skapar nätverk för framtiden. På bruket så har vi bl.a. regelbundet gemensamma frukostmöten med alla chefer och ledare med olika teman. Under 2017-2018 så har vi haft en utbildning kallad ”Jag och mitt team” som alla arbetsgrupper och närmaste chef gått tillsammans här i Fors som lever vidare i olika former. Vi har även en ny utbildning för att stötta de som är ledare utan att vara formell chef.