Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 2 december 2021

Medlemsundersökning

Vi har mer och mer gått över till digitala arbetssätt och vill höra våra medlemmars åsikter om detta och lite andra generella frågor om ditt engagemang och vardag. SSF-nytt kommer ut i digital form via e-postmeddelande och på vår hemsida.

Stämmohandlingarna som tidigare varit en pärm men kommer idag som länkar till hemsidan i ett mail till deltagarna. Här har du möjlighet att ge styrelsen din åsikt om hur detta fungerar för dig som medlem.

Klicka här för att delta i undersökningen! Dina svar är viktiga för oss.