Fler nyheter
Nyhet 22 december 2023

Nils Janse: Chefer, är ni redo för generativ AI?

Inspiration i advent. I en värld där tekniken ständigt utvecklas och arbetslivet blir alltmer digitaliserat, är det avgörande för chefer att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna. Nils Janse är expert inom generativ AI och din guide.
Nils Janse är en av Ledarnas adventsvärdar.

Nils Janse har en bakgrund i teknik och strategi och har arbetat med över 20 organisationer för att hjälpa dem använda generativ AI. Han brinner för att lära chefer hur de använder AI på bästa sätt.

– Förståelsen för AI och dess potential är avgörande i dagens arbetsliv. Genom att känna till AI:s styrkor och begränsningar kan chefer fatta mer informerade beslut och förbättra sin verksamhets effektivitet, säger Nils Janse.

Navigera i AI-landskapet

Nils betonar vikten av att chefer förstår de grundläggande principerna för AI och hur tekniken kan appliceras i olika arbetsprocesser. Det handlar inte bara om att automatisera uppgifter, utan också om att förstå hur AI kan användas för att förbättra beslutsfattande och innovation.

En annan viktig aspekt är att balansera teknikintegrationen med mänsklig interaktion:

– AI bör inte ses som ett hot mot arbetsstyrkan, utan snarare som ett verktyg som kompletterar och förstärker den mänskliga kapaciteten. Det handlar om att hitta rätt balans mellan teknik och mänsklig intuition, förklarar Nils.

Hur anpassar Nils sitt ledarskap till AI-eran?

– Mitt fokus ligger på ständigt lärande, både för mig själv och mitt team. Vi utforskar kontinuerligt nya AI-verktyg och metoder för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga, säger han.

Tre tips på hur du skriver bra prompter i Chat GPT

  • Var tydlig och specifik. När du formulerar en prompt, var tydlig med vad du vill att AI:n ska göra. Ange specifika detaljer och kontext för att ge AI:n en klar förståelse för din begäran.
    Exempel: ”Skriv en jobbannons för en projektledare med starka kommunikationsfärdigheter och erfarenhet inom it”.
  • Använd riktade frågor. För att få mer riktade svar, kan du be AI:n att agera som en expert inom ett specifikt område. Detta hjälper AI:n att välja relevant information baserad på din begäran.
    Exempel: ”Som en expert inom digital marknadsföring, hur skulle du rekommendera att vi ökar vår digitala närvaro?”
  • Ge kontext och mål. Inkludera bakgrundsinformation och det övergripande målet med din begäran. Det hjälper AI:n att förstå sammanhanget och generera mer meningsfulla svar.
    Exempel: ”Jag förbereder en presentation om hållbarhet för vår styrelse. Kan du hjälpa mig att sammanställa de senaste trenderna och strategierna inom hållbarhetsområdet?”

Mer inspiration och tips för hur du jobbar med AI

Ledarnas adventsvärdar. Varje vecka i advent publicerar vi tips och inspiration från fyra aktuella profiler inom ledarskap. Håll utkik på ledarna.se eller i våra sociala kanaler.

Andra artiklar med adventsinspiration


Läs mer om medlemskap i Ledarna. Förutom kurser och webbinarier ingår bland annat inkomstförsäkring, avtalsgranskning och karriärrådgivning i medlemskapet.