Kvinnor i Sverige och Europa

Sverige har en tredjeplats när det kommer till flest chefer som är kvinnor i Europa. Enligt internationella data är 42 procent av cheferna i Sverige kvinnor, något som kan jämföras med snittet för EU om 36 procent.

Med 42,1 procent har Sverige tredje högst andel chefer som är kvinnor. På första plats ligger Lettland med 44,7 procent följt av Polen med 43,4 procent. Lägst andel chefer som är kvinnor har Kroatien med 22,2 procent. Sverige ligger också betydligt högre än jämförbara nordiska länder som Finland med 36,7 procent, Norge med 35,3 procent och Danmark med 30,2 procent.

Över tid (från 2014 till 2022) har Sveriges andel chefer som är kvinnor ökat med 4,6 procentenheter enligt Eurostat. Det ger Sverige en 9e plats på tillväxtrankingen i termer av förändring i procentenheter. Störst tillväxt återfinns i Slovakien (+7,8 procentenheter) medan Ungern är det land som minskat mest (-2,0 procentenheter).

En viktig aspekt att beakta är att olika länders arbetsmarknad kan vara utformad på olika sätt där den totala andelen kvinnor på arbetsmarknaden (inte bara chefer) måste beaktas. Därför redovisar dataunderlaget såväl andelen chefer som är kvinnor som andelen kvinnor totalt på arbetsmarknaden i respektive land. Dessa två variabler bör ställas i relation till varandra.

Genom att jämföra andelen chefer som är kvinnor och andelen kvinnor totalt kan vi se att Sverige har den näst mest jämställda chefskåren i Europa (42,1 procent chefer som är kvinnor jämfört med 47,1 procent kvinnor totalt). Det land med den mest jämställda chefskåren är Polen (44,4 procent chefer som är kvinnor jämfört med 45,6 procent kvinnor totalt). Det land som har den minst jämställda chefskåren är Kroatien (22,2 procent kvinnor som är chefer mot 46,7 procent kvinnor totalt). Sverige ligger återigen högre än jämförbara nordiska länder som har betydligt lägre andelar chefer som är kvinnor men ungefär lika stor andel kvinnor totalt som Sverige.