Kvinnors lön i procent av mäns

Chefer som är män har i genomsnitt 6,4 procent högre medianlön än chefer som är kvinnor.

På övergripande nivå, det vill säga mätt som genomsnittlig medianlön utan att beakta chefsnivå eller sektor, har chefer som är kvinnor 94,4 procent i lön jämfört med chefer som är män år 2022. Omvänt betyder det att chefer som är män i genomsnitt har cirka 6,4 procent högre lön än chefer som är kvinnor. Över tid har dock medianlönen för chefer som är kvinnor ökat i förhållande till män med 1,9 procentenheter från 2014 till 2022.

Inom kommunal sektor är relationen mellan medianlön för chefer som är kvinnor respektive män som mest jämställd. År 2022 var kvinnors lön i förhållande till mäns 99,8 procent. Minst jämställt är det inom regional sektor där kvinnors genomsnittliga medianlön är 92,9 procent av männens.

Över tid (från 2014 till 2022) har medianlönen för chefer som är kvinnor ökat inom alla sektorer utom statlig sektor. Störst positiv förändring återfinns i regional sektor som ökat med 2,7 procentenheter medan statlig sektor minskat med 4,8 procentenheter.

Fördelat på chefsnivå är kvinnors löneandel jämfört med mäns högst hos första linjens chefer med 96,4 procent. Lägst medianlön för chefer som är kvinnor jämfört med män återfinns inom den högsta chefsnivån med 88,0 procent.

Över tid (från 2014 till 2022) har medianlönen för chefer som är kvinnor jämfört med män ökat inom alla chefsnivåer förutom högsta chef. Mest har löneandelen för kvinnor jämfört med män ökat hos arbetsledare med 2,5 procentenheter medan för högsta chef har andelen minskat med 1,0 procentenheter.