Konflikthantering genom samtal

Hanteringen av en konflikt börjar ofta med ett samtal med de berörda medarbetarna. Här får du hjälp med förberedelser, genomförande och utvärdering av samtalet.

Inför samtalet

 • Fundera med hjälp av ABC-modellen igenom vad du vet om konflikten och vad du sett och hört.
 • Tänk igenom vilka reaktioner du kan möta under ett samtal med medarbetarna. Förbered dig på uttryck av starka känslor som ilska eller sorg, och tänk igenom hur du kan hantera dem.
 • Bjud in medarbetarna till ett möte, och var tydlig med syftet. I vissa fall kan det vara nödvändigt att träffa parterna var för sig innan du sammanför dem.

Under samtalet

 1. Berätta om syftet med mötet, och att du vill att ni hittar en lösning på konflikten som alla kan stå bakom.
 2. Beskriv hur du uppfattat situationen men håll dig till fakta och undvik egna tolkningar.
 3. Sätt upp ramar och spelregler för samtalet, till exempel:
  • Vi respekterar varandra, även om vi inte alltid tycker likadant
  • Alla får säga sin mening
  • Vi beskriver vår egen bild och upplevelse, inte sådant vi hört från andra
  • Vi låter varandra tala till punkt utan att avbryta
  • Det är okej med känsloyttringar
 4. Låt medarbetarna beskriva hur de ser på grunden till konflikten och hur situationen ser ut just nu. Om beskrivningarna skiljer sig mycket åt, behöver du hjälpa dem att sortera mellan fakta och tolkningar, för att komma överens om var problemet ligger.
 5. Prata igenom om vad som händer om ni inte gör något åt problemet, både på kort och lång sikt.
 6. Beskriv vad du som chef vill uppnå. Undersök vad parterna vill uppnå. Vilket önskat läge kan ni enas kring?
 7. Diskutera olika förslag till lösningar. Uppmuntra de inblandade att aktivt engagera sig och komma med förslag. Om förslagen, och utvecklingen av dem, kommer från medarbetarna själva är chansen större att de verkligen blir av.
 8. Bestäm er för vad ni behöver göra för att ta nästa steg. Vad ska ni undvika? Vad behöver parterna från dig som chef?
 9. Innan samtalet avslutas är det viktigt att ni kommer överens om hur och när ni ska följa upp det som ni har bestämt.

Det är inte säkert att ni når fram till sista punkten redan vid det första samtalet. Processen kan ta längre tid än så. Boka i så fall in tid för ytterligare samtal för att ta nästa steg.

Efter samtalet

 • Avsätt tid för dig själv för att reflektera över hur samtalet gick och utvärdera resultatet.
 • Förbered dig för nästa steg.
 • Ta ställning till om du själv behöver ett bollplank eller experthjälp för att komma vidare. Vissa konflikter kan vara så djupgående och infekterade att det är svårt för dig att själv hantera dem.

För att konflikten ska kunna lösas, behöver de inblandade vara villiga att bidra. 

Digital kurs

Konflikthantering

Testa dina kunskaper om konflikthantering genom att ta ställning till hur du som chef ska agera i en fiktiv konflikt.