Ansökningsprocess och urval

Urvalsfrågor och en anonymiserad ansökningsprocess är olika sätt att undvika att låta dig påverkas av osakliga faktorer när du rekryterar medarbetare.

Det är en mänsklig tendens att påverkas av osakliga faktorer som utseende, namn, ålder, statusmarkörer och fritidsintressen. För att hålla rekryteringsprocessen kompetensbaserad kan det därför hjälpa att använda så kallade urvalsfrågor som ett första steg i stället för till exempel personliga brev.

Urvalsfrågor tas fram utifrån de kvalifikationer och färdigheter som är mest relevanta för tjänsten där alla kandidater får svara på samma frågor. Frågebatteriet består i allmänhet av både ja- och nej-frågor och några frågor som kräver mer utförliga svar. Urvalsfrågorna hjälper dig som arbetsgivare genom att minska antalet ansökningar du behöver granska noggrant då du enklare kan sålla bort kandidater som inte uppfyller de mest grundläggande kraven för tjänsten.

Det kan också vara en idé att försöka anonymisera kandidaterna under urvalsprocessen, till exempel genom att använda ett verktyg som automatiskt tar bort namn och bild på de sökande. Även det kan minska risken att bli påverkad av irrelevanta faktorer och att du omedvetet frångår kravprofilen.