Tester vid rekrytering

Vid vissa rekryteringar kan det finnas egenskaper eller förmågor som är extra viktiga. Ett sätt att få bättre underlag för bedömningen kan vara att låta kandidaterna genomgå arbetspsykologisk testning.

Börja med att fundera ut vad du vill att ett test ska mäta och hur du vill använda dig av resultatet. Det finns en mängd olika typer av tester. Det test du väljer ska kunna ge dig det underlag du behöver, med fokus på kravprofilen för den aktuella tjänsten.

Det bästa är om du kan hitta en samarbetspartner som kan ge dig råd kring vilket test som passar dina behov och hur du kan använda dig av resultaten.

Olika typer av tester

De olika testerna skapar en bild av en person ur olika perspektiv. Det kan till exempel handla om egenskaper, förmågor eller begåvning.

Personlighetstester

Personlighetstester kan ge dig insikt om en persons sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld och vilka beteendemönster som finns. Välj ett personlighetstest som kan ge relevanta svar utifrån den aktuella tjänsten.

För att ett personlighetstest ska ge en tillförlitlig bild av testpersonen, behöver den som tolkar och analyserar testet förstå hur det är uppbyggt. Det finns en mängd olika testleverantörer, vars tester kan utgå från olika personlighetsteorier. Den teori som det har forskats mest på är Femfaktormodellen, eller Big 5 som den kallas på engelska. Därför är det bra att använda sig av ett personlighetstest som utgår ifrån just den modellen.

Begåvningstester och färdighetstester

Om du rekryterar till en tjänst med komplexa arbetsuppgifter kan ett testresultat verifiera en kandidats begåvning och intellektuella förutsättningar. Testet kan till exempel visa på språklig, matematisk och logisk förmåga. Eftersom dessa test ofta görs under tidspress, kan man också utläsa hur testpersonen hanterar problemlösning under stress.

När testet utvärderas tittar man på en kombination av hur väl och hur snabbt personen löst uppgifterna. Man jämför också resultatet mot en normgrupp för att se hur personen ligger till i förhållande till de flesta andra.

Resultat och analys

Att analysera och dra slutsatser från ett testresultat kräver en del kunskap. Se till att du får den hjälp du behöver, så du får ut så mycket som möjligt av testerna.

Om ni inte har den kunskapen i organisationen, kan du ta hjälp av en extern aktör.