Kommunikation med kandidater

Att hantera återkoppling till kandidater under en rekryteringsprocess är avgörande för att skapa en positiv och professionell upplevelse för alla inblandade.

Tänk därför på att:

  • Hålla kandidaterna informerade om var de står i processen. Skicka e-postmeddelanden eller ring för att bekräfta att ansökan är mottagen och för att uppdatera om processen drar ut på tiden.
  • Inför intervjuer beskriva generellt hur intervjun kommer att gå till, informera om tillgänglighet i lokalen där intervjun sker, och uppmuntra kandidaten att informera om det finns särskilda behov att ta hänsyn till.
  • Återkoppla direkt när du har bestämt dig för att inte gå vidare med en kandidat.
  • Ge feedback efter intervjuer där du berättar för den som inte blir erbjuden tjänsten vad hen gjorde bra och vad som kan förbättras till nästa gång. Det är ett respektfullt sätt att hjälpa kandidaten att utvecklas och bidrar positivt till din verksamhets rykte som arbetsgivare.

De kandidater som varit på intervju men inte blivit erbjudna en tjänst är ofta fortsatt intressanta för organisationen. Återkoppling är viktigt för att de personerna ska fortsätta ha en positiv inställning och vilja söka sig till er i framtiden.