Processen vid rekrytering

En bra rekrytering är en chans för dig som chef att utveckla din verksamhet. Lyckade rekryteringar kräver visserligen mycket resurser, men de mindre lyckade kräver ännu mer.

En strukturerad process

För att hitta rätt medarbetare när du ska rekrytera, behöver du följa en strukturerad process. En lyckad rekrytering kan ta tid, men är oftast värt det i längden. Det finns inte någon process som passar för alla olika typer av rekryteringar. Hur just din rekryteringsprocess ska se ut beror på vad som är viktigt för det jobb som ska utföras och vilken information du kan ta reda på om kandidaterna.

Vanliga steg i en rekrytering:

 1. Undersök behoven.
 2. Formulera en kravprofil.
 3. Marknadsför.
 4. Ta emot ansökningar.
 5. Genomför olika urvalsmetoder, exempelvis cv-granskning, intervju, testning och referenstagning.

 6. Fatta beslut på det underlag du tagit in om kandidaterna.

 7. Anställning och återkoppling.

Gör en tidsplanering för hur lång tid du räknar med att hela processen ska ta. Handfasta tips för några av de olika faserna i processen hittar du på våra sidor om kravprofilen och om att genomföra anställningsintervju.

Ta hjälp av andra

Identifiera vilka personer du behöver i processen, och involvera dem tidigt. Under en rekryteringsprocess tar du många omedvetna beslut och påverkas lätt av osakliga faktorer som inte har något med kandidatens kompetens att göra. Undvik därför att arbeta ensam under processen och försök dessutom att arbeta med personer som bidrar med nya perspektiv då risken annars finns att ni förstärker varandras omedvetna beteenden.

Har du tillgång till en hr- eller rekryteringsavdelning? Använd deras spetskompetens inom rekrytering som ett stöd genom hela processen. Här följer några exempel på vad du kan behöva hjälp med, och vilka som kan hjälpa dig:

 • Behovsanalys: ta hjälp av de som vet vad tjänsten kräver.
 • Urval inför intervjuer: låt hr-avdelningen, en rekryteringsfirma eller en kollega hjälpa dig.
 • Intervjuer: ta med en kollega som kan anteckna och ställa följdfrågor.
 • Bedömningar: låt personer som varit med under behovsanalysen och har liknande kompetenser vara med och bedöma kandidaterna.

Employer branding

För att locka rätt sökande behöver du tänka på hur du presenterar dig själv och arbetsgivaren. Ta reda på vilka konkurrensfördelar ni har på arbetsmarknaden och vad som är viktigt för den målgrupp du vänder dig till. Lyft fram om ni arbetar med mångfald, jämlikhet och inkludering, och aspekter som personliga förmåner, flexibilitet och karriärmöjligheter. Då kan kandidater enklare utvärdera om ni möter deras personliga behov.

Var ärlig och rak genom hela processen. Ingen vinner på att locka medarbetare på falska grunder.

Juridiken vid rekrytering

Film: Lagar och regler som gäller när du rekryterar. Ledarnas förhandlingschef (tidigare chefsjurist) Sara Kullgren om vad du behöver känna till.

Det finns ett antal lagar som reglerar olika delar av en rekryteringsprocess. Här kan du läsa lite kort om dem.

Hantering av personuppgifter vid rekryteringar

All information som sparas kräver samtycke av de sökande. En sökande som tror sig vara diskriminerad har enligt Diskrimineringslagen rätt att höra av sig inom två år, vilket gör att du behöver spara uppgifter om kandidaterna i upp till två år. Det enklaste sättet att se till att du inte bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) är att genomföra hela rekryteringen i ett rekryteringssystem.

Jämlika rekryteringar

Arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar för att diskriminering inte sker vid rekrytering. En strukturerad rekryteringsprocess minskar risken att diskriminera sökande under processen.

Läs mer på vår sida Diskriminering i arbetslivet och ta hjälp av Diskrimineringombudsmannens checklistor Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera för hur du undviker diskriminering genom hela rekryteringsprocessen.

Det är bra att vara medveten om att en rekryteringsprocess fri ifrån diskriminering ändå kan innehålla oavsiktliga exkluderingar.

Företrädesrätten

Efter uppsägningar på grund av arbetsbrist kan vissa uppsagda medarbetare ha rätt till företrädesrätt till återanställning när det dyker upp en vakans. Det kan också gälla en säsongsarbetare som varit anställd i mer än sex månader under de senaste två åren, eller varit anställd två säsonger i rad.

Mer om företrädesrätten hittar du i paragraf 25 i lagen om anställningsskydd.