Förbered intervjun

En intervju kräver mycket struktur. Ju fler bedömare som sitter med på intervjun, desto svårare kan det vara att upprätthålla den struktur som behövs. Dessutom finns det en risk för att man i onödan gör en redan nervös situation för kandidaten än mer nervös om ni sitter flera i rummet.

Samtidigt är det mycket som ska hållas reda på. Du ska ställa frågor utifrån din intervjuguide, lyssna aktivt och anteckna svaren. Det gör att det finns stora fördelar med att fördela arbetsuppgifterna.

Vilka ska vara med på intervjun?

Det finns därför anledning att vara två som intervjuar, men knappast fler. Om det är fler som behöver träffa kandidaten kan det vara bättre att man gör fler intervjuer, men håller sig till att vara max två intervjuare på varje.

Om ni är två som intervjuar är det viktigt att göra en tydlig arbetsfördelning inför intervjun. Ett bra sätt att fördela är att den ena intervjuaren ställer alla frågorna och driver intervjun framåt, medan den andra kan ställa följdfrågor vid oklarheter och antecknar.

Var ska man sitta?

Det är viktigt att ha ett avskilt rum där man inte blir störd. Det kan vara ett praktiskt dilemma på arbetsplatser där man inte har några avskilda kontor. Tänk ändå på hur viktigt det är att få sitta i lugn och ro, inte bara för själva intervjuns skull, utan också för varumärkets skull.

Om kandidaterna får intryck av en rörig arbetsplats kan det vara till nackdel när kandidaterna pratar med andra om sin upplevelse. Undvik att sitta på offentliga platser som caféer, eftersom det ni avhandlar är viktig och i många fall konfidentiell information, både om kandidaten och om din organisation.

Att kalla och förbereda kandidaten

När man kallar kandidaten är det viktigt att ge möjlighet för hen att kunna förbereda sig så mycket som möjligt. Dels för att det skapar trygghet för kandidaten att veta vad som väntar, men också för att det underlättar själva intervjun ju mer förberedd kandidaten är.

Förbered ett bekräftelsemail där du ger information om organisationen och tjänsten, eller hänvisa till var de kan hitta den informationen på hemsidan. I brevet bör du också beskriva hur lång intervjun kommer att vara, vem som kommer att intervjua och vilken typ av intervju som kommer att hållas. Beskriv även gärna hur rekryteringsprocessen kommer att se ut.

Om du ska hålla en kompetensbaserad intervju är det bra att beskriva detta i mailet. Skicka då också med de kompetenser du kommer att intervjua utifrån och be kandidaten fundera igenom konkreta exempel på vad hen har gjort inom de områdena inför intervjun.

Om du vill kan du också skicka med intervjufrågorna i bekräftelsen, vilket ger kandidaten ett utmärkt tillfälle att komma väl förberedd. 

Skapa en intervjuguide

Inför intervjun ska du ta fram en intervjuguide. Det viktiga är att intervjuguiden utgår från kravprofilen. Allt som du har identifierat som viktigt i kravprofilen, behöver undersökas i intervjun. Läs också på sidan Genomför intervjun.

Många av oss har favoritfrågor som vi brukar ställa intervjun. Det kan handla om frågor som ”vilka är dina starka och svara sidor” eller frågor om kandidatens fritidsintressen.

Det man måste fråga sig om alla frågor man ställer är hur du ska bedöma svaren. Om man ställer frågor om fritidsintressen behöver man i förväg bestämma sig för vilka fritidsintressen som är ”bra” fritidsintressen och vilka som är ”dåliga”. Det kan vara svårt att göra sådana val i förväg.

Om man inte har en klar bild av hur man ska bedöma svaret, så kanske det är bättre att inte ställa frågan. Det finns en risk för att man använder den typen av frågor för att hitta likheter med sig själv och fritidsintressen som man själv tycker om, snarare än att titta på vad som är viktigt i jobbet.

En annan populär fråga handlar om starka och svaga sidor. Den frågan kan användas om man har självkännedom som en av kompetenserna som efterfrågas. För att ha någon nytta av svaret måste du då följa upp med följdfrågor av typen: Kan du ge ett exempel på när den svagheten har varit ett problem? Hur var situationen? Vad gjorde du då? Vad har du konkret gjort för att arbeta med den svagheten? Vad har det gett för resultat?

Om du inte vet hur du ska bedöma svaret så har du lagt tid under intervjun på saker som man inte har någon nytta av, och då är det bättre att lägga den tiden på något som du kan bedöma.

Alla frågor du tänker ställa under intervjun ska vara nedskrivna. Du kan tillåta dig att ställa följdfrågor utifrån de frågor du skriver ner, men det är viktigt att du säkerställer att alla de områden som du ska bedöma berörs av frågorna i din intervjuguide.