Omställnings­organisationer

Det är de registrerade omställningsorganisationerna som kan ge omställnings- och kompetensstöd samt yttrande till CSN för omställningsstudiestöd.

Kollektivavtalet på din arbetsplats styr vilken omställningsorganisation du tillhör. Du behöver inte vara med i facket för att få stöd.

Det är viktigt att du alltid först vänder dig till den omställningsorganisation som du omfattas av på arbetsplatsen för att få det yttrande som du måste lämna till CSN för att ansöka om omställningsstudiestöd.

I dagsläget finns följande omställningsorganisationer registrerade.

Privat sektor

TRR

För dig som arbetar som tjänsteman på privata arbetsmarknaden. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK (med 25 anslutna fackförbund, däribland Ledarna).

TRS Trygghetsrådet

För dig som arbetar inom kultur och ideell sektor och som är anställd i företag kopplade till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst på arbetsgivarsidan, PTK på arbetstagarsidan. Ledarna ingår i PTK.

Omstella

För dig som arbetar inom kooperationen, civilsamhället, idéburen verksamhet och samhällsnytta. Avtalsparter är Fremia och PTK. Ledarna ingår i PTK.

Offentlig sektor

Omställningsfonden

För dig som arbetar inom kommun och region samt kommunala företag i Sobona. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarförbundet Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Kommunal samt Akademikeralliansen. Ledarna ingår i OFR.

Trygghetsstiftelsen

För dig som arbetar inom statlig verksamhet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO. Ledarna ingår i OFR.

Omställningsorganisationer där Ledarna inte är part

Kyrkans Trygghetsråd

För dig som arbetar i företag kopplade till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsparter är Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds Samverkansråd. Ledarna är inte part.

Omställningsorganisationer för arbetare

CIKO

För dig som är arbetare men också för vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO.

Trygghetsfonden TSL

För dig som är arbetare på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO.

Omställningsorganisation för dig i verksamhet utan kollektivavtal eller som är egenföretagare

Nysteget

För dig som arbetar i en organisation som inte har kollektivavtal eller för dig som är egenföretagare. Nysteget är den nya offentliga omställningsorganisationen inom Kammarkollegiet.