Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Öka kunskapen och tänk i system

Ju fler som är med i hållbarhetsarbetet, desto större effekt! Skaffa dig – genom interna och externa dialoger – ökad kunskap om hela din verksamhets påverkan på människor och miljö, framförallt utifrån ditt verksamhets- och ansvarsområde. Tänk i system.

Identifiera olika intressenter som du påverkar och påverkas av, detta är till exempel dina medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners, intresseorganisationer, politiska grupper.

Att arbeta med hållbarhet kräver ett utvidgat ansvar för att din verksamhet är en del i ett system där påverkan inte tar slut vid organisationens väggar. Det blir allt vanligare att företag arbetar ihop med intresseorganisationer och konkurrenter för att kunna påverka vissa frågeställningar. För att bättre förstå dina intressenter måste du kunna förstå din verksamhet i ett större sammanhang.

 

 

Vad betyder det för ditt ledarskap?

  • Att förstå och kunna samarbeta med dina viktigaste intressenter.
  • Att samarbeta över organisationens gränser.
  • Att vara öppen för lösningar, frågeställningar och kritik från andra.
  • Att förstå att du inte kan eller behöver kunna allt själv – du delegerar och samskapar lösningar med andra.
Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2016-09-16

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem